The Arcturian Council via Daniel Scranton, May 16th, 2018

The Arcturian Council via Daniel Scranton, May 16th, 2018

Your Role in ‘The Event’ ∞The 9th Dimensional Arcturian Council

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

I ”The Event” som det har pratats och skrivits så mycket om, har du funderat över vad din roll kommer att bli? Har du tänkt på att så mycket som du har anpassat dig för en sådan händelse så kommer inte alla att uppleva det på samma sätt. Det här är sant för allt liv, så varför skulle den här händelsen vara annorlunda.

När du har en massiv tillströmning av högfrekvent energi som behöver kännas och upplevas av varje enskild levande varelse på planeten, det kommer säkert att också vara lite chock som upplevs. Det kommer att finnas människor som inte kommer att veta vad de ska göra med sig själva. De kommer inte att veta hur de ska handskas med så mycket energi.

Nu som vi har sagt tidigare, kommer du att uppleva många mindre händelser som leder till en stor händelse, och dessa mindre händelser kan och vill anpassa dig till dessa energier. Men det finns de av er som vill medvetet och aktivt ta emot energierna av de mindre händelser, och det kommer att finnas de som vill fortsätta att förbli avstängda och vill inte anpassa sig själva.

Därför, behöver de av er som är vakna ta en aktiv roll i att hjälpa andra. Ni som är typiskt de som tar hand om andra medmänniskor blir kallade att åter att finnas till tjänst. Ni kommer att upptäcka var ni behövs, och ni kommer att veta exakt vad ni ska göra.

Du har redan en känsla av att du har ett högre syfte med att vara här. Och för de av er som har undrat vad detta syfte är, blir detta en möjlighet. Det blir en möjlighet för dig att stråla, att slutligen få känna att du fullföljer ditt syfte att vara här vid denna tid. Och som alltid, kommer du bli lycklig av att hjälpa.

Nu, under tiden, lev era liv och fokusera på att ta emot. Fokus på integrering och anpassning till dessa högre frekvenser av energiers om kommer snabbare och med större magnitud än någonsin tidigare.

Vi är de Arkturiska Rådet, vi har glatt oss åt att ha förbindelse med er.

 

Översättning: Marketta

Du gillar kanske också...