Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton,

2 augusti 2019

 

 

Låt Världen Skakas Om ∞ Det Arkturiska Rådet av 9D

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi börjar uppmärksamma tendenser till att mänskligheten kommer till slutsatser ganska snabbt. Vi ser er alla göra antaganden baserade på mycket lite information, och att det ni då antar, passar väldigt bra in i era bedömningar. Det är lättare för er att tro på något, om det är en bekräftelse på sådant ni redan tror på. Det är mycket svårare för er att acceptera informationen när den strider mot en långvarig övertygelse, och det är olyckligt eftersom ni under de kommande åren, kommer att få upplevelser som skakar om era världar.

Det kommer att bli nödvändigt för er att släppa tendensen, av att hoppa till den slutsats som stöder befintliga övertygelser. Ni kommer att behöva öppna er för helt nya tankar, sätt att uppleva och känna till verkligheten. Det är en av anledningarna till varför ni har skapat en värld just nu, där det finns så mycket motsättningar, och som alltid kommer att ha oppositionella trossystem. Det är nödvändigt. Det är bra för er, eftersom ni inte kommer att bli självgoda. Ni vill inte ens tänka att ni har klurat ut allt. Ni vill förbli öppna, men med en sund skepsis också. Och vi säger så, för att vi inte vill att ni ska tro på allt som kommer till er.

Vi vill fortfarande att ni ska ta allt via era hjärtan, för att se om det resonerar, känna in, men trots det inte kommer till någon direkt slutsats. En del av problemet på Jorden, är att det ni fick lära er i skolan som fakta, att det är dessa sanningar ni alla behöver för att kunna leva. Och när ni sedan var klara med skolan, så började ni inse att det mesta ni lärt er var falskt eller ovidkommande, eller endast ett perspektiv på något. Vi tänker då mest på er historia, men också på andra ämnen.

Det finns utrymme för skapande. Det finns utrymme för spontanitet. Ni behöver inte följa alla regler, ni behöver inte hålla er till de fakta ni fått, som en älskad leksak som ni aldrig ville släppa från er som barn. Ni är varelser för skapande och utforskning. Ni finns där för att skapa, men också för att expandera. Och vi föreslår att ni håller er tillbaka från att hoppa till slutsatser, utan bara släppa in mer av er egen energi och information. Låt er få en individuell upplevelse av vårt vackra universum, och tänk aldrig att er upplevelse måste upprepas för att vara sann. Det är så man lever ett femdimensionellt liv.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...