Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 januari, 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 januari 2019

Ingen skuld och inget beröm för att gå utanför dig∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har undersökt de vägar ni har tagit under denna livstid för att komma fram till var ni är som en kollektiv, och vi kan se att ni har tagit steg framåt i hela mänsklighetens historia trots till synes oöverstigliga odds. Det har varit tider när människans liv på Jorden har blivit nästan helt utplånat, och ni har uthärdat många andra svårigheter och kämpat för att få er till var ni är idag.

Nu har era liv blivit enklare på grund av de tekniska framsteg som ni har gjort, men de tekniska framstegen skulle inte ha varit möjliga utan det mänskliga medvetandet. Ni förstår, ni är de som skapar allt detta. Utomjordingar skapar inte det. Tekniken skapar inte heller er verklighet, och ni kan inte skylla något tillstånd på det onda på er planet och i galaxen.

Ni är de som dikterar hur snabbt ni utökar och utvecklar det mänskliga medvetandet, och alla andra spelar bara sina roller. Så ni har inget att frukta. Ni ger er bara illusionen att det finns något att frukta från tid till annan.

Men vi råder er att gå inuti er själva för att känna till ert medvetandes utveckling, för i så fall kommer ni att uppmärksamma alla distraheringar och alla illusioner, allt utanför er som berättar att det finns någon slags av kraft som hindrar er från att gå vidare och komma åt er makt. Det finns ingen sådan kraft, oavsett hur det kan se ut.

Varje begränsning som ni upplever är självpålagt, och även om den begränsningen kommer i form av något utanför er, är det enligt överenskommelse. Så vårt råd är att koppla av, tillbringa mer tid innanför och känna igen hur mycket tillgång ni har till den gränslösa makt som bara kan hittas inom er och det kommer aldrig att ersättas av någonting eller någon utanför er.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio here

Love these quotes? Make a donation here

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...