Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 december 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 december 2019

 

Skapa en Fantastisk Annorlunda Värld Under en Natt

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har följt utvecklingen i er medvetenhetsutveckling och när det finns enorma toppar, svallvågor, i den vibration som ni erbjuder, totalt sett som ett kollektiv. Vi är glada att bevittna en av de toppar som inträffar vid denna tidpunkt och vi är ivriga att se vad ni kommer att göra med ökningen av vibrationen i ert medvetande. Det finns massor av agendor där ute för mänskligheten och det finns också mycket motstånd mot en agenda. En viss andel människor kommer att säga att mänskligheten måste röra sig i denna riktning och ett lika högt antal människor kommer att kämpa emot det.

Det vi vill att ni ska känna igen, som individer och som ett kollektiv, är att ni inte behöver någon som håller med er för att använda den extra energi som ni har tillgängligt för att skapa er verklighet. Ni behöver inte få alla ombord. Ni behöver inte ett enhälligt beslut som säger: ”Ja, det här är rätt riktning för mänskligheten att röra sig mot.” Ni får skapa den verklighet som ni vill uppleva och när ni ser hur den verkligheten går och oavsett om det tjänar alla på det sätt som ni hoppades att det skulle göra eller inte, kan ni göra kurskorrigeringar.

Just nu är verkligheten som ni upplever er skapelse, oavsett om ni håller med det uttalandet eller inte. Ni kan skylla på kabalen. Ni kan skylla på politikerna. Ni kan skylla på de negativt orienterade utomjordingarna, men det är er skapelse. Och det är tänkt att stärka er. Det är inte meningen att få er att skämmas, den sanningen. Och vet, snälla, att ni skapade den verkligheten eftersom ni visste att den tjänade ett syfte för er och alla andra i det mänskliga kollektivet. Ni skulle inte medvetet skapa en verklighet där det finns något lidande över huvudtaget. Men det finns lidande i världen och nu har ni en möjlighet att skapa en annan verklighet mer medvetet.

När ni ser något som finns ute i världen och som är bedrövligt för er, som är avskyvärt, gå inte rätt ut och skyll någon kraft utanför er för hur den är. Acceptera att detta är den verklighet ni har skapat för att ni behövde uppleva den för att trigga er, för att få er att känna medkänsla och för att ni ska kunna göra ett medvetet val. Nu, om det finns något som vi vill ingjuta i ert medvetande med detta meddelande, är det följande. Vi vill att ni ska veta att det nu är dags att medvetet skapa den värld ni vill uppleva, den värld som är vacker för alla, inte bara de som lever i överflöd.

Vad vi inte vill att ni ska ta bort från det här meddelandet är att någonting är ert fel. Tänk på världen som ni föddes in i. Ni valde att vara född i världen som det var när ni tog det första andetaget och ni visste också att ni skulle bli en förändringsagent. Fram till detta ögonblick har ni förväntat er att världen ska vara mycket lik som den var i går och förra året, men nu, beväpnad med en högre vibration i kollektivet och alla dessa energier som finns på planeten, kan ni skapa något markant annorlunda för er och alla andra att uppleva.

Ni har varit tvungna att arbeta med det som stod framför er hela ert liv och några av er har gjort ert bästa för att förändra världen genom handling, genom att rösta, genom att donera era pengar till goda syften, men nu är det dags att föra medvetandet som ni har utvecklats till i denna skapelseprocess och känna hur kraftfulla ni är som skaparväsen. Vi vill att ni ska veta det och vi vill att ni ska känna det, för det är det enda sättet att fullborda det uppdraget att bebo den femte dimensionella jorden som ni alla vill bebo. Ni kan förresten och ni kommer att göra det. Vi skulle vilja se er göra det mer medvetet och avsiktligt och vi vet att ni vill börja leva i den världen förr än senare. Och det är syftet med detta meddelande.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...