Kosmiska Logos av Mahatma via Natalie Glasson, 11 januari 2019

De Okända Rikena

11 januari 2019

Kosmiska Logos, Mahatma

 De Okända Rikena av Kosmiska Logos Mahatma

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 11 januari 2019 –

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Var vänlig och ta emot mitt ljusa turkosa ljus eftersom det flödar över och genom era varelser nu. Jag, Mahatma, den Kosmiska Logon är hos er, jag innehar 352 nivåer av Skaparens universum. Jag är närvarande med stor omfattning och jämlikt hos alla varelser. Jag är en aspekt av era varelser, energier och essenser. Jag är närvarande i den verklighet som ni känner till och är vana vid, och jag är närvarande i de riken som är okända för er. Vad är jag då, om jag är närvarande inom alla områden av Skaparens Universum? Jag är densamma som era ursprungliga väsen, och i era nuvarande existenser finns jag i Skaparens energi, som inte är namngiven och manifesterad i fysisk form. När ni uttrycker er själva som era ursprungliga väsen och sanning, så är det vad jag är. Jag är Skaparens rena avsikter och medvetenhet, jag är Skaparens aktiva energi. Jag kan uttryckas och upplevas på många sätt, vilket ni också kan. Min energi förblir i Skaparens renaste vibration, oavsett vilken nivå, viket rike eller dimension jag upplever. Er energi är densamma. Ni kan existera på Jorden som de renaste vibrationerna i era varelser och uttryck för Skaparen.

 

Inom er har ni all kunskap om Skaparens universum, allt finns tillgängligt för er att få tillgång till, det betyder att det finns riken av medvetenhet, existens och kunskap som är inom räckhåll, fast ännu okända för er just nu. Några av dessa okända riken kan vara okända för er under hela er livstid, eller flera livstider på Jorden. När ni återvänder till de inre planen, blir alla dessa riken åter igenkända av er. Er anslutning med dessa riken gör det möjligt för er att känna igen essensen och omfattningen av era väsen till fullo. Det är dock inte nödvändigt att ni är medvetet medvetna om de okända rikena, medan ni förkroppsligar era fysiska kroppar. Informationen, visdomen och kunskapen som är nödvändig för att stödja, vårda och befästa er nuvarande verklighet och uppstigning, finns tillgänglig för er, och i sanning behövs inget annat.

 

Jag, Mahatma, berättar för er om de okända rikena i Skaparens universum, för att utöka er förmåga att se och känna bortom de illusioner som finns på Jorden. Illusioner kan fungera som en process för att säkerställa er trygghet, men det kommer en tid i era andliga utvecklingar där det finns ett behov av att utöka er medvetenhet bortom gränserna för illusionerna. För att uppnå expansion bortom illusionen behöver ni kontemplera om de okända världarna i Skaparens Universum. Att helt enkelt börja erkänna och acceptera, att det finns Okända Riken inom och bortom Skaparens Universum, skapar ett skifte och uppvaknande inom era varelser. Detta uppvaknande kommer att vara annorlunda för varje individ, och kommer att aktivera olika aspekter inom er till manifestation. Genom att kontemplera om de Okända Rikena, låter ni er få tillgång till en djup känsla av acceptans, om att Skaparen är mycket större och mer expansiv än ni kan tänka er, och ändå är ni allt som Skaparen är. Denna acceptans skapar en healing inom er, särskilt det som associeras med separation. Det får er att känna, uppleva och erkänna Skaparens fulla kraft och närvaro, inom och runt er. Healingen stöder er också för att släppa anknytningen till era identiteter; vilka ni är, vad ni vet och hur ni lever i världen.

 

Jag, Mahatma, önskar berätta om några metoder för att hjälpa er utforska och uppleva er anslutning och acceptans av de Okända Rikena i Skaparens Universum.

 

Ni Finns Inom Jordens Alla Aspekter

Under meditation eller tystnad, inbjuder jag, Mahatma, er att kontemplera och beakta att er energi och ert väsen finns närvarande inom Jordens alla aspekter, Jordens områden som ni känner till och områden på Jorden som är okända för er. Föreställ er först i en energi – eller kvalitetsform, föreställ er sedan att energin eller kvaliteten finns inom allt och alla på Jorden. Först kanske ni upplever att ni placerar er energi eller kvalitet i alla Jordens delar. Med övning kommer ni att inse att er energi, kvalitet och essens redan finns där. Denna övning kräver tid, för att flytta ert perspektiv från att bara föreställa er själva närvarande i alla Jordens delar till att veta, se och känna er närvaro inom allt och alla. Denna övning kommer att skapa ett skifte, som gör det möjligt för er att ta er från separering och ensamhet, till att känna er kopplade till allt, och känna vördnad för er nuvarande existens och verklighet på Jorden.

 

Ni Finns Inom Alla Aspekter av Skaparens Universum

Under meditation eller tystnad, inbjuder jag, Mahatma, er att kontemplera och beakta att er energi och ert väsen finns närvarande inom alla aspekter av Skaparens Universum. Det kan krävas lite fantasi till att börja med, eftersom ni kanske inte vet, eller minns, hur hela Skaparens Universum ser ut. Det kan vara lättare att känna och uppfatta er energi som expanderar in i Skaparens Universum, vilken förbinder med allt som är Skaparen. Denna övning frigör också rädslan för Skaparen, Universum och det Okända. Många Själar har i andra livstider, tagit till sig andras tankesätt eller missförstånd angående Skaparens närvaro, och kan känna en växande rädsla inom sig. Detta manifesterar sig ofta som en rädsla för det okända, eftersom de inte kan minnas och återansluta till den kunskap och visdom, som finns tillgänglig för dem genom enigheten med Skaparen. Rädslan för det okända är en illusion, som orsakar att gränser dras upp runt er, vilket skapar ytterligare känslor av att inte ha stöd, vara ensamma och maktlösa.

 

Genom denna övning ber jag er att möta era rädslor för det okända, för att förstå att ni är trygga och skyddade hela tiden, och för att komma till ett tillstånd av acceptans om att Skaparens Universum är stort och expansivt, liksom att det är av energin ni är delar av. Ni kommer också att inse att Skaparens Universum både är känt och okänt för er, och acceptansen av detta väcker upp en djupare koppling till er inre frid.

 

Ni Är Kända och Okända för Er Själva

Det finns många aspekter av era fysiska och andliga varelser som är kända och okända för er. Att acceptera de kända aspekterna kan göra att ni får större upplevelse av er ovillkorliga kärlek till er själva och ett djupare erkännande av vilka ni är som varelser istället för de ni önskar vara. Att acceptera okända aspekter av er själva för de okända aspekterna närmare er, och ni kanske får en djupare förståelse för det okända. Hur som helst så kommer ni att känna en större känsla av koppling till allt ni är, skapa ny möjlighet till ny förståelse och upplevelse, för att då kunna komma in i er verklighet och medvetenhet. Rädslan kommer att frigöras och er energi kommer att expandera, så att Skaparens ljus kommer att flöda genom er med större lätthet, och därav kommer ni att uppleva fördelarna och inspirationen av att öppna upp er för Skaparen.

 

Kom ihåg att ni inte behöver förstå de Okända Rikena, att acceptera att det finns Okända Riken är allt som krävs, och kommer att skapa expansion och aktiveringar inom er.

Under meditation eller tystnad, inbjuder jag Mahatma er att fokusera på närvaron av er fysiska varelse, energifält och själ. Tänk på och överväg att det finns aspekter av er själva som är okända. Utveckla tacksamhet och acceptans för dessa okända aspekter av er själva, känn självförtroende och anslutning med det expanderande självet. Kom ihåg att det inte handlar om att förstå de Okända Rikena, det är bara en process av acceptans.

 

Syftet med det jag berättar och övningarna, är att få er att återvända till ett naturligt tillstånd som alltid FINNS inom er, det naturliga tillståndet är tillståndet av att vara närvarande med allt som är Skaparen. Att vara närvarande med allt som är Skaparen är en kraftfull gåva av mästarskap som kan väckas från ert inre, så att ni får tillgång till er Skapares kraft och essens.

Med gudomligt stöd,

 

Mahatma, Kosmisk Logos

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...