Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 maj 2019 Galaktiska

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 maj 2019

Galaktiska energier inom er ∞ 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mycket glada över de framsteg som vi ser er alla göra när det gäller tillträde till mer av era galaktiska energier. Ni mottar alla aktiveringar hela tiden för att väcka i er de delar av er som inte är från jorden eller ert solsystem. Och vi kan se hur dessa aktiveringar påverkar er alla på ett positivt sätt. Mycket av det ni försöker lösa där på planeten Jorden vid denna tidpunkt är relaterad till de resor som ni har tagit igenom alla de olika stjärnsystemen i vår galax.

Och genom att bli mer av hela er, är ni bättre rustade att hantera de utmaningar ni står inför just nu på planeten Jorden. Vi ser att ni blir aktiverade och tar sedan de energier ni får tillgång till från de olika utmaningarna ni möter i era liv. Även om ni fortfarande har mycket att lösa på planeten Jorden, får ni också mycket till festen på grund av allt som ni redan har upplevt i era liv i andra delar av galaxen.

Ni tar med från de Sirian-, Andromedan-, Plejadian-, Arkturian- och andra livstiderna och när ni tar med dessa energier framåt, gör ni det lättare för er att förena de skillnader ni har där på er planet. Till exempel splittras de flesta politiskt. De går antingen till ett politiskt parti eller till ett annat och de ser de andra som lägger all energi i ett annat politiskt parti som fiende. Detta är en mycket mer nertonad version av de strider som har funnits i hela vår galax för miljontals och miljoner år.

När ni känner igen att ni innehåller alla dessa energier inuti er och ni gör det till ert uppdrag att integreras, kan ni vara ett vandrande exempel på hur det är att medföra olika energier, olika övertygelser och olika stjärnsystem. Och om ni kan göra det, kan ni verkligen lösa skillnaderna mellan er och de andra där på jorden som har mycket olika övertygelser.

Det är därför ni ofta tycker att ni är det svarta fåret i er familj. De som är vakna är ofta de enda som har den tron ni har och det faller då på er att göra fred med det faktum att alla andra som ni är relaterade till genom blod tycker annorlunda. Och när ni kan göra det och ni kan skapa fred med skillnaderna mellan er, vet ni att ni blir mer integrerade med alla galaktiska energier som ni har inuti er och ni rör er närmare och närmare den femte dimensionella verkligheten där alla varelser existerar samtidigt i harmoni. Så fortsätt det bra arbetet.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...