Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 maj 2019

Jordning av Energierna ∞ 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har undersökt de olika möjligheterna som finns framför er just nu och vi kan se att det finns många nya tidslinjer som dyker upp och kommer att bli tillgängliga för mänskligheten. Och ni har tillgång till de tidslinjerna nu på grund av de senaste energivågorna som ni har fått och hur väl har ni upptagit dessa energier. Ni gör ett underbart jobb att grunda dessa energier i er själva och för resten av kollektivet och ni arbetar också i harmoni med alla vakna varelser i djurkollektivet, liksom de varelser som bor i era oceaner.

Vi ser att de av er som är vakna har en förståelse för kraften i de andra varelserna ni delar er planet med och hur mycket de tjänar er med deras närvaro. Ni har också en större uppskattning för träden, växterna, blommorna och allt liv där på Jorden, för att ni är mer samstämda till era känslor. Och när ni ansluter till Moder Natur och djurriket kan ni känna hur mycket resonans det finns.

Ni kan säga att ni är tänkta att arbeta ihop med alla dessa hjälpare och de gör sitt för att hjälpa till med att ta in högre frekvensenergier och de jordar också dessa energier för mänskligheten och för Moder Jord.

Nu när ni känner igen att det finns andra i er värld som inte har samma respekt för djurriket, växtriket och Moder Jord själv, kan ni komma åt några mycket obehagliga känslor. Och vi rekommenderar att ni känner de känslorna, att ni låter er inse sanningen att ni inte alltid har varit den här vakna, inte i varje livstid som ni någonsin har levt.

Och så representerar dessa individer som ser ner på Moder Natur, Moder Jord och Djuren, ett mörker som finns inom er alla. De ska inte besegras. De ska bli förlåtna, och när ni visar medlidande och ovillkorlig kärlek till misshandlaren, såväl som den misshandlade, blir ni en integrationsmästare, vilket är vad ni är där för att göra och vara.

Ni gör er del genom att uppskatta och älska allt det livet som ni känner runt er och ni ger också en högre medvetenhet åt resten av mänskligheten och ni uppmanar dem att komma med er till den här mycket goda känslan. Och det är bara ett sätt på vilket ni är i tjänst för hela mänskliga kollektivet, helt enkelt genom att vara där och hålla det medvetandet och när ni fortsätter att göra det kommer ni att få tillgång till bättre och bättre tidslinjer för hela mänskligheten.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...