Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 februari 2020

Det Arkturiska Rådet, 4 februari 2020

Via Daniel Scranton

Omprogrammera er Undermedvetna Programmering

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har använt vår fria vilja till att utforska ert undermedvetna och vad det är som håller er tillbaka från att vara den ni verkligen vill vara i världen. Vi har märkt genom vår utforskning att det finns många olika tankar som snurrar runt i människans undermedvetna. Ni delar gemensamma tankar om att känna er ensamma och tror att alla så småningom kommer att överge er. Ni kanske inte är medvetna om den tron, men det är det som gör den undermedveten. Det här kommer inte från social programmering, det kommer från tidigare livsupplevelser. Ni har alla haft upplevelser av att bli lämnade ensamma utan att någon människa har hjälpt, stöttat eller älskat er.

Nu när ni vet att ni har denna undermedvetna övertygelse, då kan ni börja göra något åt den. Först och främst måste ni övertyga er själva om att ni aldrig kommer att vara ensamma, även om alla människor och djur överger er. Känn närvaron av era underbara andliga guider som så hängivet har ägnat sig åt er, för de finns alltid omkring er. Ni kan alltid räkna med dem.

Därefter bör ni erkänna hur kraftfulla ni är som individer. Ni bör visa för er själva att ni kan skapa så mycket genom styrkan i er vibration. Så vad ni behöver göra är att ge er själva något som ni tror är möjligt att skapa och sedan hitta dess vibration, så att ni kan få den upplevelsen och visa er själva att även om ni lämnades helt ensamma, skulle ni fortfarande ha era andliga ledare och er förmåga att skapa er verklighet.

Sedan vill vi att ni visar er själva att oavsett hur långt bort någon är, kan ni fortfarande nå den personen genom att gå till ert inre. Ni kan till och med känna närvaron av någon som har ”dött”, och ni kan känna den personens medvetande när ni går till ert inre med ert medvetande, och inser att ni aldrig kunde vara separerad från den personen som betydde så mycket för er i ert liv.

Nu när ni har övertygat er hjärna om att denna undermedvetna övertygelse inte är något ni behöver fortsätta att hålla fast vid, kan ni göra arbetet med att få tillgång till minnena från dessa livstider, eller till och med upplevelsen under den livstid som ni övergavs, och ni kan bearbeta er sorg genom att känna den nuet. Genom att göra det kommer ni att släppa den och det kommer inte att finnas något behov av att underhålla någon tanke, medveten eller undermedveten, om att bli övergiven av någon.

Det här skulle vara ett utmärkt tillfälle i er utveckling att befria er från denna undermedvetna övertygelse, och sedan medvetet aktivera den som ett erkännande om att ni har makten att skapa den verklighet som ni vill uppleva, och om den verkligheten omfattar massor av människor som ni älskar, då kan ni säkert få det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...