Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton,15 maj 2019

Det Arkturiska Rådet, 15 maj 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har börjat utforska den dolda mänskliga potentialen som vi ser inom er, eftersom vi är nyfikna på att se vilka av er som kommer att utnyttja den här dolda potentialen, och när ni kommer att göra det. Det här är något som intresserar oss väldigt mycket, därför att vi ser glimtar av denna potential realiseras av vissa människor i stunder när de kommer åt förmågor och aspekter av sig själva, som inte kan förklaras på ett konventionellt sätt. Ni har så mycket potential inom er, och vi är säkra på att när några av er börjar förverkliga denna potential till fullo, kommer det att uppstå en dominoeffekt, och vi kommer att se hundratals och sedan tusentals och miljontals människor få tillgång till den potential som finns inom er.

Nu måste ni undra hur man gör det här. Det handlar inte om vad ni gör. Det handlar heller inte om att ni har de rätta kristallerna, säger rätt mantran eller går igenom de rätta rörelserna för att få tillgång till den fulla, underbara mänskliga potentialen som vi ser. Ni kommer till den potentialen genom att känna hur magnifika ni är, och ni kan bara känna den känslan genom att släppa era begränsade tankar och övertygelser och genom att vara med er själva. Vi vill att ni ska känna denna potential. Vi vill att ni ska känna den som en energi, för det är precis vad den är.

På samma sätt som vissa av er har kunnat komma åt sin kundalinienergi genom att känna in den, kan ni komma åt denna potential genom att erkänna att den finns där och känna in den. Tänk inte på er potential som att den är begränsad till era förmågor, för den är så mycket mer än det. Det är den fullständiga sammansmältningen av det mänskliga och det Gudomliga. Det är det ögonblicket då ni inser vilken kraftfull gåva det här är, att ha en fysisk kropp och att också känna att er Gudomlighet till fullo förverkligas. Det är den bästa upplevelsen ni kan ha i detta Universum.

Fokusera på ert inre och inse att ni kan låsa upp denna potential när som helst. Ni behöver inte vänta på att skiftet ska slutföras. Ni behöver inte vänta på någonting. I själva verket väntar denna upplevelse på er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...