Sananda via Ann Dahlberg, 15 maj 2019

 

Sananda

15 maj 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

 

Jag är förlåtelsen och livet, det var (är) min mission när jag vandrade på Jorden. Genom min förlåtelse återfick jag livet och detsamma gäller för Er, alla mina bröder och systrar. Genom er förlåtelse återfår ni livet med sin sanna innebörd. En innebörd som består i att kärleken omfattar allt och alla. I det eviga livet bor kärleken och inget annat kan leva vid dess sida. Alla illusioner är då som bortblåsta och det eviga livet och den eviga sanningen står klara för Er.

Det är genom förlåtelse du får frid i sinnet. Det är när du förlåter som skulden och rädslan försvinner. Vad kan vara viktigare än det? Jag kan inte se att det finns något annat än förlåtelsens heliga gåva. Det är genom att förlåta andra som du förlåter dig själv och genom att förlåta dig själv så förlåter du andra. En stor skuld och en stor rädsla lämnar då ditt sinne och du kan börja känna frid och harmoni i ditt hjärta.

Är det inte detta ni söker? Är det inte frid och harmoni som ni längtar efter? Har inte den eviga stressen och alla de svårigheter ni mött gjort denna önskan allt starkare inom er? Är det då inte värt att pröva förlåtelsens heliga mantra både för er själva och de ni möter på er väg?

Börja ge förlåtelse till dem i er närmaste omgivning och de som ligger er närmast om hjärtat. Känn befrielsens vågor uppstå inom er. Fortsätt sedan att ge förlåtelse utåt i den värld ni lever i. Ni är era egna och världens frälsare. Allt detta gör ni med eran egen förlåtelse. Förlåtelsen bör förstås, erkännas och vara helt uppriktig för att få den starka betydelse som jag tilldelar den. Den ska komma från hjärtat och vara sann och uppriktig. Det är er uppriktiga vilja att förlåta som ger det bästa resultatet av frid och harmoni inom er. Det är genom förlåtelse ni frigör många bojor, både era egna och andras bojor, de som är kopplade till er. Det kan vara fler än ni tror och det kan gå långt tillbaka i tiden, till en tid ni inte längre kommer ihåg.

Kära vänner, försök förstå att förlåta är stort vackert och kärleksfullt. Det är en gåva från Vår Himmelske Fader. En gåva att ta tillvara på, en bro upp till de högre världarna av ljus och kärlek. Den värld som ni så länge har önskat att få stiga in i. Tänk då på att ni själva är den bro till det eviga livet och den eviga kärleken. I er stora förlåtelse av er själva och världen så stiger ni upp på denna bro, bron som leder er till kärlekens rike och vars rike redan finns inom er. Ett av dess viktigaste redskap är förlåtelse.

Jag Jesus Kristus erbjuder idag och alla dagar som har gått och alla kommande dagar min tjänst som förlåtelsens förlossare. Alla som med sann uppriktighet vill lära sig att förlåta kommer att genom min försorg få denna stora gåva som leder er in till himmelriket av frid och kärlek. Jag är vägen, sanningen och livet och min funktion är att visa på förlåtelsens stora kraft. ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Detsamma gäller för alla er som lever på Jorden i de illusioner som omger er. ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”.

Försök förstå att ni har samma kraft inom er. Genom er förlåtelse kan sanningen uppenbaras och ni blir ett med kärleken och livet. Ni återuppstår till de kärleksfulla varelser som ni redan är och alltid kommer att vara. Jag, Jesus, är en av er och därför är min mission så viktig för mig. Utan er är jag inget, tillsammans är vi allt. Jag älskar Er så innerligt och gör allt för att ni ska finna er väg hem till det rike som är ert sanna rike.

Jag strör rosor på er väg för att underlätta er resa.

Er evige broder Jesus Kristus

Du gillar kanske också...