Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 april 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 april 2021

 

New Ascension Simulation Portals ∞The 9D Arcturian Council

 

Nya Uppstignings-simuleringsportaler ∞

Det 9 Dimensionella Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi håller på att öppna nya portaler runt hela er planet som ger er ett smakprov på hur er uppstigningsupplevelse kommer att bli när ni ställer in er på energierna som kommer genom dessa portaler. Vi vet att många av er känner sig redo att slutföra sin uppstigning nu, att gå vidare från den fjärde dimensionella Jorden, och vi kan förstå den önskan. Vi uppmanar er dock att förstå vilket monumentalt steg detta kommer att bli för mänskligheten.

Mängden energi som krävs för att slutföra ert medvetandeskifte är enormt. Vi och andra kollektiv liknande oss arbetar på att upptäcka hur man kan göra övergången så enkel och glädjefylld som vi kan för er alla. Och när vi säger ”er alla” menar vi hela mänskligheten. Ibland talar vi direkt till er i det uppväckta kollektivet, men denna överföring handlar om hela mänskligheten, för vi vet att er uppstigning inte kommer att vara möjlig utan att ni alla spelar er roll.

Och så kommer dessa uppstigningssimuleringsportaler att ge oss alla en bättre uppfattning om vad som krävs för att stödja hela mänskligheten under tiden för det största språnget i medvetande som kan göras i detta universum. Anledningen till att ni upplever så mycket oro och så mycket kaos där i er värld just nu är på grund av skiftet. Ni förbereder er hela tiden för att det ska fullbordas, och vi alla i de högre världarna letar alltid efter sätt att göra övergången enklare för varje enskild människa, växt, djur och till och med planeten själv.

Ni skiftar tillsammans och ni behöver så mycket stöd som möjligt för att ta ett så stort steg framåt. Dessa portaler kommer att vara öppna mycket snart, och allt ni behöver göra för att ta emot energierna är att öppna er själva. Berätta för universum att du är redo att uppleva simuleringen och koppla sedan av och sätt dig i ett öppet och mottagligt tillstånd. De av oss i de högre världarna kommer att ta hand om resten, och de av er som får denna överföring kommer att göra er del för att främja mänsklighetens uppstigning, vilket vi vet är något som ni alla är mycket intresserade av att uppleva. Denna simulering som ni kommer att få tillgång till mycket snart är för närvarande det näst bästa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av att komma i kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...