Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 november 2019

 

Det Arkturiska Rådet den 14 november 2019

 

VAR SOM STJÄRN BARNEN

DET 9D ARKTURISKA RÅDET

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att känna den minsta förändringen i det mänskliga kollektiva medvetandet och det vi har lagt märke till på sistone är att ni får mer hjälp från de små än ni någonsin har fått. Det är som om varje barn som fötts under de senaste fem åren har grundat sig i högfrekvensenergierna för hela mänskligheten och gjort det utan ansträngning och resten av er bara lever av den högfrekventa energin som de för in. En anledning till att barnen, särskilt de mycket små barnen, avger den känslan av glädje är att de är bara glada över att vara här. De är glada över att bidra och de bidrar bara genom att vara.

De vet att det inte är något de måste göra. De planerar inte att göra något stort för hela mänskligheten, för de inser att de redan gör det. Vi har pratat om hur växterna, djuren och i viss mån, till och med klipporna och mineralerna, bidrar kraftigt till att öka medvetenheten om mänskligheten. De är där för er alla och barnen har gjort det under en mycket lång tid på jorden, men under de senaste fem åren är den mängd som barnen har kunnat hantera, i termer av de högfrekventa energierna, förvånande. Ni drar så mycket nytta av att vara runt dem, genom att observera hur de lever och genom att känna energin som kommer från dem.

Antalet barn som föds har dock minskat, på grund av förändringar i hur fertila vuxna är och också för att det är mindre självklart nu att ni kommer att gifta er i början av tjugoårsåldern och börja få barn väldigt snart efter. Och det är en av orsakerna till att varje barn gör mer av det tunga lyftet. Det beror också på att människor lever längre. Och så är mer av befolkningen i den livsfasen där de behöver hjälp. Människor hålls vid liv, men deras livskvalitet är låg.

Vi har tidigare hänvisat till dessa barn som stjärnbarnen och de har inte bara kommit för att förena alla stjärnsystemen i denna galax, utan de har också kommit för att vara dessa ankare, för att vara dessa kanaler för högre frekvensenergier. Och eftersom de har så lite att göra kan de fokusera på att bara vara öppna kärl, att bara vara till tjänst för hela mänskligheten och som vi också har sagt så ser vi så många av er tänka att ni inte gör tillräckligt för att vara tjänande. Men när vi berättar för er om dessa barn, tror ni otvivelaktigt på oss.

Så vi säger till er, vara mer som barnen och slappna av med vetskapen om att ni gör tillräckligt. Merparten av tiden, desto mindre ni gör desto bättre. Mindre är mer och mer är tillgängligt just nu för alla som är villiga att sakta ner tillräckligt för att ta emot dessa energier som kommer in. Ni kan så vara en del av lösningen och att vara som barnen är exakt hur ni gör det.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...