Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 17 november 2019

Via Daniel Scranton

Fullständigt E.T.- Avslöjande är på Väg

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har börjat undersöka möjligheten att ni ska kunna få vissa uppgifter om förekomsten av utomjordingars existens, och om vilka regeringschefer som har vetat om deras existens och hållit det ifrån er. Vi har sett olika tidslinjer där dessa obestridliga typer av bevis har kommit fram i ljuset från en mycket trovärdig källa, och vad vi kan se är att de flesta människor inte skulle bli chockade, rädda eller hysteriska av den vetskapen.

De flesta människor skulle inte börja bygga bunkrar för sig själva eller sina familjer. De flesta som är omedvetna om mörkläggningarna skulle bli besvikna och peka finger åt avslöjandet, men om förekomsten av utomjordingar skulle bli känd för hela mänskligheten, skulle det inte skapa någon större panik.

Det här är vad vi ser just nu. Vi ser en beredskap hos majoriteten av befolkningen. De allra flesta människor är redo för det stora avslöjandet. Vi ser att det kommer att utspela sig på ett sådant sätt att bevisen presenteras av en person, eller en grupp, eller ett media som inte har några politiska band över huvud taget.

Om avslöjandena presenteras för er av en regeringschef, är sannolikheten för att den ledaren använder avslöjandena till sin egen fördel, extremt höga. Vi talar inte bara om fotografier eller videobevis. Vi talar om mycket mer än att detta visas för hela den mänskliga befolkningen, vi ser det som ett positivt val som mänskligheten kommer att göra.

Vi ser era Högre Jag debattera om när det är läge för denna avslöjande händelse. Vi ser att de människor som skulle flippa ut mest, är de som försenar hela processen, och det är väntat. Ni kan inte förvänta er att varje individ ska acceptera att det finns utomjordingar när det går emot något som de har hållit väldigt kärt, som till exempel sin religion. Det finns också rädsla som har skapats på grund av tidigare livs upplevelser som människor har haft med utomjordingar, och de trauman som fortfarande har sitt grepp om dem.

Det här är något som vi fortsätter att studera och analysera, och varje gång vi tar upp det med er, så kommer ni naturligtvis sanningen närmare. Ni är närmare nu än ni någonsin har varit till att E.T.s existerar och att de har varit i kontakt med människan i miljontals år.

Det här är den tid som ni alla ville att detta skulle inträffa på, oavsett vad ert ego och er hjärna säger till er. Så om ni undrar varför det inte hände för trettio eller fyrtio år sedan, beror det på den överenskommelse ni alla, som ett mänskligt kollektivt medvetande, hade.

Kom ihåg att allt alltid kommer att ske i enlighet med det högsta och bästa för alla, och det inkluderar ett fullständigt avslöjande av utomjordiskt liv och inblandning av dessa E.T.s med era regeringar, era militära officerare och en hel del av den teknologi som ni har på er planet idag. Denna tid kommer, och de av er som tar emot denna överföring kommer inte att bli förvånade, men ni är de som kan göra det lättare för dem som kommer efter.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...