Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 september 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 14 september 2021
Kraften Ni Har att Påverka Universum
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi är mycket intresserade av att utforska den positiva kraften på Jorden, i hela galaxen och i Universum. Vi har observerat och mätt effekten av varje god gärning, varje tanke på enighet och varje känsla av kärlek inom varje människa, och det är bara några exempel på vad vi har mätt effekterna av på Jorden. Det finns så många sätt för er att ha en positiv inverkan, och vi vill försäkra er om att positivitet spelat roll. Ni påverkar hela Universum bara genom att tänka på någon ni älskar.
Baksidan av det är negativitet – negativa tankar, känslor och handlingar. De har alla ungefär en tusendels påverkan på något positivt, och återigen, den effekten minskar och har så mycket mindre påverkan, så mycket mindre effekt, att ni faktiskt inte behöver oroa er eller ge den någon uppmärksamhet. Ge istället er uppmärksamhet till den positiva energi som ni önskar utstråla och faktiskt utstrålar, och lägg märke till hur mycket av det ni kan trolla fram och skicka ut i Universum. Ni har ett oändligt förråd av det, och allt ni behöver göra är att tänka positiva tankar eller känna positiva känslor, och de finns alla där inom er och bara väntar på att bli aktiverade.
Ni har alltid ett val om vad ni vill fokusera på, och ju mer medvetna ni är om det faktum att ni har ett val, desto mer sannolikt är det att ni övar upp den förmågan för att göra ett positivt val. Nu, av någon anledning, finns det inom new age och andliga kretsar ett enormt fokus på negativitet, på det mörka, på vad de anser vara ont, och allt det gör är att fördröja det oundvikliga. Allt detta fokus kan inte motverka allt det goda av dem som försöker främja ljuset, istället för att fokusera så intensivt på det mörka och vad dessa varelser gör. Återigen, om ni tittar på effekten av något positivt och väger det mot effekten av något negativt, behöver ni verkligen inte ägna så mycket uppmärksamhet åt vad som händer på den mörka sidan av det mänskliga medvetandet.
Om ni vill göra något positivt för mänskligheten,  världen och Universum, då är det bättre för er att inte fokusera på det negativa. Det är bättre att fokusera på det som är positivt, på det som är av ljuset. När något negativt stirrar er i ansiktet och ni måste ta itu med det, då måste ni ta itu med det, men ni behöver inte leta efter problem. Ni behöver inte leta efter de dåliga människorna så att ni kan utrota dem. Ni kan det, men ni bör också vara medvetna om hur det sänker er vibration, och de flesta människor som går ner i de mörka kaninhålen kommer så småningom fram och inser att striden inte kändes så bra.
Vi talar alltid om acceptans och förlåtelse, men vi vill också att ni ska inse att allt som är mörkt och utanför er också finns inom er, och det dyker upp för att bli läkt, och läkningen som äger rum görs av er, mänskligheten, Jorden och det universella kollektiva medvetandet. Kom ihåg, att vara närvarande är den enda plats ni någonsin kan vara på, faktiskt, och när ni ser er omkring i er verklighet just nu var ni än är, ställ er själva frågan: ”Hur mycket mörker ser jag?” Fråga er sedan: ”Hur mycket som finns omkring mig just nu är av ljuset, är ljust?” Och ni kommer att inse att ni har kraften att utnyttja all den där positiviteten, att må bra där ni är just nu, vad ni gör och var ni kommer ifrån, och ni har kraften att påverka hela världen på ett positivt sätt.
Ni har makten att påverka hela Universum, och ni gör det hela tiden. Om ni vill påverka, börja då med att vara mer uppmärksamma på vad det är ni uppmärksammar, på vad ni erbjuder, och var medvetna om att när ni erbjuder något positivt påverkar ni alla, även om de inte är medvetna om er och vad ni heter, det spelar ingen roll. Ni är här för att stiga upp, vi stiger alla upp tillsammans. Det här handlar om enighet; om att komma samman. Det handlar om att inse att vi alla är ett, att vi alla är i det här tillsammans och det är på så sätt vi stiger upp till en högre nivå av medvetenhet. Och vi har alla kraften inom oss att påverka detta underbara Universum som vi kallar vårt hem för närvarande.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...