Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 maj 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 maj 2022

 

Förutsägelser om ”Händelsen” & en Solblixt

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket för att mänskligheten ska välja sin egen väg. Vi känner inte att vi har ett bättre perspektiv än ni har på vad som bör komma härnäst för mänskligheten. Vi vet att det finns många förutsägelser där ute om vad som behöver hända innan ni kan förändra ert medvetande, men det här skiftet har aldrig handlat om yttre faktorer. Det har aldrig handlat om vad solen gör eller vad planeterna gör i ert solsystem och bortom. Det har alltid varit ett insidesspel, ett invändigt jobb, och därför får var och en av er välja vad som kommer härnäst på era individuella vägar och vad ni vill uppleva som en del av ett mänskligt kollektiv.

Anledningen till att ni inte behöver vara uppmärksam på förutsägelser om En Händelse eller En Solblixt för att det inte finns En framtid, och det finns inte bara En Jord eller Ett mänskligt kollektiv. Det finns fler än ni kan föreställa er, och ni får liera er till den som känns bäst för er. Ni behöver inte vänta i ängslig förväntan på vad någon högre dimensionell varelse eller kollektiv säger kommer att hända så att ni kan bestämma när det är nödvändigt att fylla på med förnödenheter eller att bygga ett skydd under planetens yta. Det är ni som väljer ert eget öde som individer, och ni väljer medvetet eller omedvetet vilken version av det mänskliga kollektivet ni kommer ansluta er till på dess uppstigningsresa.

Därför råder vi alltid er alla att sluta titta utanför er själva, och vi påminner er alltid om att allt finns inom er. Viktigast av allt, er vibration är inuti er. Det är den del av er som talar om för er vad ni riktar in er på. Vill ni anpassa er till en värld som är mycket tredje dimensionell till sin natur där det pågår en kamp mellan det goda och det ondas krafter? Ni kan, om det är vad ni vill. Skulle ni hellre rikta in er till en version av Jorden och en version av det mänskliga kollektivet där alla samlas, förenas, förlåter varandra, släpper hat och går mot en högre nivå av medvetande som en enhetlig helhet? Ni kan få den upplevelsen, om det är vad ni vill, och för oss låter det mycket mer som en förändring i medvetandet.

Människor i den nya tiden blir alldeles för upptagna av vem som har vilken teknik och vad de använder den till. De blir alldeles för fasta i vad som inte berättas för allmänheten och vilka delar av teknik som hålls tillbaka från den genomsnittliga människan. Ni måste veta vid det här laget att er inre teknologi är mer kraftfull än något annat som skulle kunna skapas av mänskliga eller utomjordiska händer. Som uppvaknade själar måste ni vid det här laget känna till kraften som ni har inom er för att komma åt er inre teknologi, höja er vibration och sikta in er på den version av Jorden och mänskligheten som ni känner är mest i resonans med vilka och vad ni verkligen är.

Så i grund och botten, vad vi säger är, om något som ni läser, eller tittar på eller lyssnar på inte handlar om att höja er vibration, älska, förlåta, helande och släppa omdöme, då är det inte viktigt för er att ha den versionen av verkligheten som en del av ert medvetande. Ni behöver bara fokusera på den version av verkligheten som ni vill uppleva, den erfarenheten har hjälpt er att avgöra vilken som är den rätta för er. Så det är vår rekommendation, och vi gör det för att vi ser så många falla in i mer av en 3D-typ mentalitet, ett vi-mot-dem-paradigm och rädsla förklädd som andlig visdom, och vi vill hjälpa till.

Vi vill hjälpa er att guida er tillbaka till er själva, tillbaka till det som är viktigt för er och vad som finns inom er så att ni kan bestämma vart ni är på väg härnäst som individ och vart kollektivet ni ansluter er till också är på väg. Vi kommer att gå med er oavsett var ni går och oavsett vad ni bestämmer er för, och vi kommer att fortsätta att vägleda er, älska er och skicka er energi nedladdningar, men vi vill också att ni ska veta att ni har makten att välja.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...