Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 6 september 2020

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 6 september 2020

 

 

6 SEPTEMBER 2020

 

Kära läsare, välkomna till vårt meddelande

Allt går enligt plan även om det kanske inte verkar så när det observeras med tredimensionella ögon och genom koncept om hur ett andligt utvecklat universum borde se ut.

Under eoner av tid blev mörka energier djupt inbäddade så att de kunde tränga igenom alla aspekter av livet på jorden. Generation efter generation har lärt sig och lär sig fortfarande att dualitet och separation är verkligheten. Dessa energier dyker gradvis upp för att bli igenkända för vad de representerar och så småningom rensas ut när människor slutar energetiskt att mata, underhålla och upprätthålla dem, för detta är allt som håller dem på plats.

De flesta människor upplever höga ångestnivåer just nu. Motstå inte dessa känslor i den falska tron att du som en uppväckt person inte borde ha sådana typer av känslor. Bara erkänn dem, kom ihåg att de alltid är opersonliga och fortsätt sedan. Oro och ångest är inte Källans egenskaper och har därför ingen lag som stöder dem.

När du utvecklas förändras din energi och börjar vibrera med en högre frekvens vilket gör att du automatiskt blir mer känslig för människor, platser och saker. Detta kan leda till att du upplever känslor som rädsla, ilska, ångest etc. som inte är dina. Var uppmärksam på att inte göra anspråk på dem som dina, utan låt dem helt enkelt passera genom och ut utan att ge dem kraft.

Vi är medvetna om vad de flesta känner under dessa tider och vi säger till er att allt går enligt plan. Blir inte involverade i energin av det yttre utseendet utan stå tillbaka som en observatör, förneka inte eller försök att förändra, läka och korrigera vad det ser ut som utan snarare som en åskådare som ser på från en plats med objektiv medvetenhet, medveten om verkligheten som ligger bakom alla saker.

Jorden är ett andligt universum befolkat med Guds barn och styrt av Kärlek. Men majoriteten hypnotiseras fortfarande av det motsatta. Försök alltid komma ihåg att allt du ser, hör, smakar, berör och luktar är begrepp i en andlig verklighet som översätts av det hypnotiserade kollektiva sinnet som gott eller dåligt enligt nuvarande dualitet och separationsövertygelse.

När du upptäcker att du reagerar på något eller någon person på ett negativt sätt, använd tillfället till att ärligt undersöka din tro. Ackumulerade, föråldrade tredimensionella övertygelser förblir ofta okända och djupt gömda i medvetandet tills något inträffar för att aktivera och föra medvetenhet till dem. Det är vid denna tidpunkt som du enkelt och utan skuld eller motstånd frågar dig själv; ”Vad tror jag som får mig att känna så här?”

Det finns inga motsatser i Verkligheten, bra framträdanden är lika illusoriska som de dåliga. Verkligheten är andlig men de flesta har ännu inte uppnått en nivå av energetisk resonans som kan anpassas till högre resonansfrekvenser och tror därför att de inte finns. Det är därför som ett stort förtroende är nödvändigt under dessa nuvarande tider. Inte ett fortsatt förtroende för regeringen, organiserad religion, vänner, familj eller de så kallade experterna, utan ett förtroende för sanningen, att verkligheten är och alltid har varit En allestädes närvarande, allvetande, allsmäktig Gudomlig Medvetenhet som manifesterar SIGsjälv som allt som är.

Eftersom Gud/Gudomligt Medvetande är allt som är, är och har det alltid varit den enda orsaken och därför den enda effekten. Fundera över detta.

Att vakna till sanningen betyder inte att du plötsligt slutar leva ditt liv. Du är på jorden just nu för att utvecklas till upplysning i fysisk form, inte att förneka, hata eller försöka undvika mänskligheten som vissa religioner lär ut. Klostrens dagar med stela regler och bestämmelser om andlighet är för länge sedan borta. Mänskligheten är redo att lära sig att vara i världen, men inte av den.

Upplysning betyder helt enkelt att leva varje dag från din högsta uppnådda nivå av medvetenhet som sedan låter mer sanning utvecklas. Gör vad som behöver göras – gå till jobbet, laga middag, diska, klipp gräsmattan, utför operationer, undervisa, reparera bilar eller gör absolut ingenting … men gör det medvetet om att all aktivitet är andlig, om att ingen är mer andlig än en annan. Ja, vi inser att många aktiviteter har förvrängts av mänskliga sinnen, men verkligheten är att aktivitet är hur individer uttrycker de medfödda egenskaperna hos Källan som ligger inom dem.

Det kommer alltid att finnas några människor du ogillar, vilket ofta kommer till följd av någon tidigare livs interaktion som inte har något att göra med nuet. Andra gånger beror det på att vissa individer verkar helt osynkroniserade med ditt trossystem. Döm inte dig själv eller dem som dåliga eller oandliga utan kom ihåg att ingen är god eller ond i sig själv, eftersom Gud är varje individs verklighet. Vet att de är hypnotiserade och agerar utifrån opersonliga falska övertygelser baserade på dualitet och separation gentemot sig själva och andra.

Detta betyder inte att ni försöker vara bästa vänner eller ignorerar vad som kan vara besvärande eller skadliga handlingar från deras sida utan det betyder snarare att när du kommer ihåg sanningen om dem, tar du sedan de mänskliga steg som kan krävas. Att vara en kärleksfull och andligt bemyndigad person betyder aldrig att vara andras dörrmatta, och det betyder inte heller att ”gå på ägg” för att bevara en falsk känsla av fred. Hälsa tyst varje person som du möter som Kristus och skicka Ljus till dessa långt borta eller nära i medvetande om att de ”inte vet vad de gör”.

Behovet av lagar och fängelser kommer att finnas ett tag ännu, men kollektivet blir alltmer medvetet om att handlingar och lösningar baserade på villkorslös kärlek tjänar till att rehabilitera och läka bättre än makt och aggression

Det är en kraftfull tid att vara på jorden eftersom uppstigningsprocessen som nu äger rum tillåter själar att läkaoch slutföra problem som de kan ha haft under livstider. Många ville komma men var inte tillåtna av en eller annan anledning. Mycket återstår att komma som skall väcka allt fler individer och ge tilltro till det vi säger.

Många lider och fler kommer att göra det och till och med dö under denna process, men vet att de flesta är volontärer som kärleksfullt valde att hjälpa till att väcka jordens människor. För vissa var deras erfarenheter karmiska kompletteringar som valts att göras offentliga för andra att se och lära av. För andra är det ett personligt val för hur de bäst kan tjäna uppstigningsprocessen, men allt hjälper på sitt sätt att få universell medvetenhet ut ur de mörka tidsåldrarna och in i ljuset.

De i de högre dimensionerna observerar och skickar ”high fives” till alla, även om det till synes på jorden skulle vittna om totalt misslyckande. Vet att saker och ting inte är som de verkar vara. Allt går enligt plan. Gläd dig även mitt i mörka händelser, för dessa saker speglar jordens resa ut ur densitet och de processer som medför förändring.

Många fortsätter att vakna ur den hypnotiserande sömnen av felaktig tro trots vissa försök att hålla mänskligheten låst i gammal energi. Förbli alert och anpassad till din intuition när du läser kanaler, tittar på nyheter eller observerar andras handlingar, för mycket av det är inte vad det ser ut att vara.

Att öppna sig för högre nivåer av medvetenhet är oundvikligt och kan inte undvikas. Uppskjutas ja, men aldrig undvikas, för varje människa är en Gudomlig varelse, ett uttryck för Gud antingen de gillar det eller inte. Detta är ett faktum som aldrig kan förändras oavsett hur många livstider en person tillbringar i förnekelse.

Var i fred kära ni, vila i ert hjärta och meditera ofta. Meditation behöver inte vara den styva strukturerade processen som de flesta av er lärde er när ni lärde er att meditera. Dessa metoder var och är nödvändiga för dem som inte kan slappna av eller tillåta sig vara tysta utan hjälp av struktur. Syftet med meditation är inget annat än att nå en plats för tyst och hemlig anpassning till den ”stilla lilla rösten” inuti. Processen med att komma dit är vad alla strukturerade riktlinjer har handlat om.

Att vila i ”Jag och fadern är ett” kan göras var som helst och när som helst med ögonen öppna eller slutna – en paus vid ditt skrivbord, en tripp till badrummet, ett stopp för ett rödljus, när du sitter under ett träd, går nedför en livlig gata eller när du sitter vid sängen hos någon som är sjuk. Varje aktivitet i det dagliga livet erbjuder en möjlighet att centrera sig, anpassa sig till och tyst inse; ”Jag är Gudomligt Medvetande”. Så småningom och utan medveten ansträngning börjar du leva i meditation dygnet runt och det blir inte längre något du gör, utan något du är.

Var inte rädda kära ni, för ni är precis där ni planerade att vara innan ni inkarnerade. Planeten blir alltmer fylld med uppvaknade själar som har valt att hjälpa till med jordens övergång till en högre frekvens. Vad ni bevittnar är en värld som upplever de starka och smärtsamma födslosmärtor som är nödvändiga för att föda ett nytt världsmedvetande baserat på kärlek och sanning.

Tillåt processen kära ni. Tillåt processen och håll ert Ljus trots alla personliga eller globala skenbara framträdanden, för Ljus är den enda verkligheten.

 

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                  06.09.2020

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...