Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 mars 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 mars 2019

Nyckeln till kungariket ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mycket glada att se er alla välkomnande de förändringar som inträffar inuti er. Vi ser så mycket mindre motstånd mot er omvandling än vi gjorde för några år sedan, i er tid. Ni hanterar förändringarna med mycket mer lätthet, och ni tillåter saker att inträffa i era liv och i era kroppar som ni tidigare skulle ha gått av på mitten av.

Nu när ni har blivit mer medvetna om vad som händer kan ni acceptera att det finns vissa växande smärtor i samband med er uppstigning. Ni känner igen att när ni släpper ut något måste ni först gräva upp det. Det måste först komma till ytan innan det kan släppas. Ni måste bli medvetna om det innan ni kan släppa det, och den andra nyckeln i allt detta är att ni förstår hur viktigt det är att släppa allt dömande.

Ni måste först släppa det dömande ni har om er själva och andra innan ni kan förflytta er förbi något som ni har skapat i era liv och i er värld. Nu kommer det komma en tid när ni har släppt allt ert dömande, och ni kommer att stå i en position av acceptans för allt och alla. Det är det ögonblick då ni har överskridit ert egoperspektiv.

Nu har ert ego tjänat er bra på det sätt som det har kört showen där på jorden så länge men det är dags att känna igen att det finns mer till liv än överlevnad och det finns mer att uppleva i jämlikhet än det finns i separation och segregering. Ni kan uppnå så mycket mer genom att arbeta tillsammans, men för att kunna göra det måste ni först släppa ert dömande av andra.

Och ni måste också inse att dömande finns där på grund av något som ni har gjort i ett tidigare liv och inte förlåtit er själva. Så ni måste se den i andras ord och handlingar innan ni kan känna igen hur ni blir triggade av det, och då kan ni släppa ert dömande som ni känner igen och att det är ett dömande som inte känns bra. Det känns ganska dåligt faktiskt och om ni ska höja er vibration så att ert ego kan absorberas i ert högre själv, så är detta en viktig komponent för att göra det och vara ert högre själv.

Släppa spänningar går tillsammans med frisläppande av dömande mot sig själv och andra. Så när vi berättar att ni ska slappna av och ta emot, ger vi er nycklarna till kungariket. För att ni ska kunna acceptera att ni är Källans Energibärare och att ni skapar allt detta, måste ni också acceptera att det inte finns någon separation mellan er och det ni bedömer. Och ni måste också acceptera att det är hela er skapelse. Så, i stället för att fördöma någonting eller någon, fråga bara, ’varför skapade jag det, och hur tjänar det mig?’ Då har ni nycklarna och då kan ni koppla av.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...