En Mästare i Kristallriket via Carina, 16 mars 2019

En Mästare i Kristallriket via Carina, 16 mars 2019

 

Att redan leva med ett kraftfullt ljus på jorden har stora fördelar i den Nya Tiden. Den gamla tidens energi är fortfarande närvarande men under avtagande. Det kan göra att ni fortfarande blir förvirrade i vissa situationer som rör er nya varelse och existens. Men i takt med att mörkret lämnar er kommer större och större klarhet råda i er själva och på jorden.

Under de gångna veckorna har mängder av nya insikter landat in hos er. Av en eller annan anledning har något nytt hänt inom er som även påverkat ert yttre. Ni har som de ljusvarelser ni är ägnat er åt att studera de gamla delarna av ert liv som varit besvärande ur vissa aspekter men ni har också så smått börjat ägna er åt att studera det nya som öppnar upp sig i ert liv.

Känn efter i ert inre vad som händer i ert liv. Känn efter vad som är viktigt för just er och följ det.

Kraftfulla energiflöden drar nu in över jorden för att verkställa det ni beslutat ska vara klart till vårdagjämningen om några dagar. Vi ser hur en del av er kämpar för att få luft mellan de intensiva uppgörelserna med det gamla inom er. Ni kan känna en viss förtvivlan över att vara de som ni är just nu men vi lovar er att när ni passerat mållinjen direkt eller några dagar efter vårdagjämningen kommer ni andas ut och vara mycket nöjda och till freds med er insats.

I den gamla tiden hade ni mycket svårt att fatta beslut då ni vägde in andras aspekter och påverkan av era drömmar och framtidsplaner. Det gamla börjar nu vara över och ni börjar känna att ni inte alls har något ansvar för andras upplevelser i de val ni gör för er själva så länge det inte direkt skadar dem. Ni ÄR en god människa och har så alltid varit. Ni ÄR en fantastisk Ljusvarelse som nu har till uppgift att gå före alla andra och börja fatta ljusa, kärleksfulla beslut för er själva. Ni är de som kommer att visa andra vägen till lycka och framgång inom er själva. Låt andra få se vad som händer när ni fattar beslut som gynnar er själva istället för andra. Släpp taget om de rädslor som ni har för att vara kraftfulla och kärleksfulla mot er själva. Att vara kärleksfull emot sig själv kan aldrig någonsin skada någon annan.

Öppna upp er för att ta in mer av er själva i ert liv. Öppna upp er för att se era egna storheter och fantastiska gåvor. Tillåt er själva att njuta av ert eget sällskap och lyssna på det som ni har att berätta för ert eget mänskliga jag. Var viss om att det som ni alltid vetat som en inre sanning är det som är er sanning. Ni har alltid varit mäktiga. Ni har alltid varit kraftfulla Ljusvarelser. Ni har alltid varit kärleksfulla. Ni har alltid varit de, som på något plan av er själva, styrt och kontrollerat ert liv.

Minns att när ni upplevt att andra styrt och kontrollerat er i det här livet har ni alltid tillåtit det på något plan av er själva. Att minnas det kan vara jobbigt och kännas motigt men i sanning är ni aldrig ett offer för andras vilja utan er egen mästare som gör ett val från någon plats av er själva. Att göra val som tillfredsställer andra istället för er själva har varit fattade från en nivå av er som tillhör den gamla tidens mörker. När detta mörker nu drar bort från er kan dessa delar av er inte längre styra era val. Alltså blir det naturligt för er att högre ljusa delar av er själva börjar styra era beslut och dessa är alltid kärleksfulla emot er själva.

Det är alltså så här det kommer att gå till när jorden nu förändras. De gamla lägre energidelarna av er varelse har fått näring och kraft från det vi kallar mörk energi. När den gamla tiden nu ersätts med den Nya Tiden innebär det alltså att den låga energin lämnar jorden och ersätts av en högre ljus energi som aktiverar och understödjer ljuset inom er. Ni kommer alltså inte behöva kämpa längre för att medvetet förflytta kraften inom er. Ni kommer att helt naturligt förflytta denna kraft till en högre nivå inom er själva och när ni är trygga i det kommer andra att följa efter. Livet på jorden blir successivt en ljusare plats där fler och fler människor släpper taget om lågvibrerande känslor och ersätter dem med mer ljus och kärlek.

I linjär tid är ni precis i början på detta skifte men i den universella tiden är hela detta skifte redan klart. Var alltså viss om att inget eller ingen någonsin kommer att kunna stoppa detta skifte oavsett vad de tar sig för.

Sträck ut er hand och vi slår följe på er väg genom detta skifte in i den Nya Tiden av Ljus.

Vi älskar er!

Du gillar kanske också...