Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 juni 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 16 juni 2020

De Kommande Två till Tre Årens Energier

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har noterat hur människor har kommit samman på ett mer enat sätt, och vi har också blivit medvetna om dem som har velat förbli separerade. De i er värld som vill att allt ska vara som vanligt, som motsätter sig tillväxt och förändring, kan lätt klumpas ihop i en hög, och ni kan utan svårigheter sätta etikett på dem. Ni vet vilka typer av etiketter vi refererar till här.

Vi vill att de av er som är vakna ska förstå att det är er roll att ha medkänsla och förståelse för dem som inte förtjänar det, som inte ens vill ha det. De som vill behålla kontrollen och makten, tycker inte att de behöver växa eller förändras alls. Och de kommer att ha det mycket svårt de kommande åren i er värld av massuppvakningar och otroliga förändringar.

De som vill behålla saker och ting som de är, eller till och med gå tillbaka till en tid de tror var bättre, kommer att uppleva mycket obehagliga symtom på rening och rensning av allt som inte längre gagnar dem, och de kommer att behöva hjälp från dem av er som är mer kapabla att hantera energierna som kommer att komma in de nästkommande två till tre åren. Ni kommer att bli de första mottagarna. Ni kommer att vara de som kommer att hjälpa dessa individer som ni ser sprider hat, och som försöker trycka ner andra. Och ni kommer att vara de som kommer att hjälpa dem, eftersom ni agerar på uppdrag av Källan.

Källan kommer aldrig att döma, aldrig fördöma och aldrig överge någon person eller varelse i hela skapelsen, därför att Källan vet bättre. Källan förstår att personen eller varelsen i fråga är en del av Källan. Och medan ni kanske fördömer en aspekt av er själva som ni inte gillar eller godkänner, skulle Källan aldrig göra det. Det är dags för er alla att spela rollen av Källans Energi i den fysiska kroppen, och det kommer alltid att vara den tiden mellan nu och den tiden när ni fullbordar ert skifte i medvetandet.

Därför bör ni göra er redo att sprida förlåtelse, medkänsla och ovillkorlig kärlek omkring er, eftersom det nu är en tid när det behövs, och det behövs på Jorden nu mer än någonsin tidigare.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

 

You may also like...