Arkturierna via Daniel Scranton, 8 december 2017

Arkturierna via Daniel Scranton, 8 december 2017

 

Medkänsla & Empati för att Samskapa ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Ni har tagit många positiva steg framåt som kollektiv, och vi har observerat hur långt ni har kommit. De framsteg ni gör ligger i er förmåga att känna. Det finns receptorer inom var och en av er, av vilka vissa har varit vilande eller förtvinade, och det är de receptorerna som nyligen har aktiverats.

Det ni kan känna mer av nu än någonsin tidigare är medkänsla. Ni kan känna med andras omständigheter på grund av vad ni har dragits med under denna livstid. Ni har dragits med era tidigare livserfarenheter, och dessa erfarenheter har väckt upp receptorerna inom er, så att ni nu mer än någonsin har medkänsla och empati för era medmänniskor.

Nu när ni ser andra människor som lider, är ni mer benägna att känna det själva. Ni är mer benägna att känna vad någon annan känner, och det här är en bra sak. Det är positivt för mänskligheten, för när ni vet hur era ord och handlingar påverkar andra är ni mer benägna att vara snälla. Det är också viktigt, för när ni upplever den medkänsla som ni har upplevt, är det mer sannolikt att ni hjälper varandra.

Människan har alltid haft förmåga att sympatisera och känna medkänsla och empati, men nu har ni nått en punkt där den kollektiva energin som genereras av en naturkatastrof skapar en krusningseffekt runt om i världen som omedelbart skickar hjälp. Ni hjälper varandra att skapa en bättre planet, och det beror på hur mycket var och en har varit villig att känna för sina medmänniskor.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft nöjet av en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...