Aita Kanaliserar Hennes Högre Jag, 14 november, 2020

Aita, 14 november 2020

Idag är det lördag den 14:e november och vårt tålamod, vår tolerans börjar tryta. Vi har arbetat så hårt på vår anknytning med Själen.

Vi har granskat vårt egos tankar och förkastat dem. Vi har blivit medvetna om våra ord, hur vi uttrycker oss själva i denna mänskliga värld och hur vi bemöter våra bröder och systrar.

Vi gör vårt bästa för att vara vänliga, lyssna villkorslöst, utstråla kärlek till allt vi ser, uppmuntra och skapa entusiasm hos våra bröder och systrar. För vi vet att villkorslös kärlek är att villkorslöst lyssna och att kommunicera med alla omkring oss på ett ärligt och autentiskt sätt.

Vi reagerar inte längre negativt på nedsättande och förnedrande ord, på knuffar och sparkar som våra bröder så tanklöst utsätter oss för. För vi vet att de inte kan hjälpa det, eftersom deras ego fortfarande är i ego-medvetandet, i drömmen, i mardrömmen, i den illusion som skapades genom den propaganda vi alla har utstått.

 Vi har djup medkänsla med dem, för vi ser hur inblandade de är i sitt negativt indoktrinerade falska tankesystem. Vi förstår att vi inte kan kommunicera med dem, för vi talar ett annat språk än de gör. Vi talar kärlekens språk och de talar rädslans språk.

Vi är nu så medvetna om oss själva och vi kan se från ett högre perspektiv, en högre frekvens av kärlek, hur vi framstår för världen och hur vi påverkar allt omkring oss på grund av våra negativa eller positiva tankar, ord och handlingar.

Våra uppfattningsförmågor skapar vår verklighet. Det som vi ser och hör ger oss våra uppfattningar. Hur vi har fått lära oss att tänka och tala styr hur vi framstår i vår värld, hur vi talar till våra bröder och systrar styr hur de svarar oss. Så vi manifesterar vår inre vision som vår yttre verklighet. Vi är vad vi tänker.

Vi är medvetna om allt det här, och vi är uppmärksamma på varje ord vi säger. Vi tänker innan vi säger något, för vi vill bara säga kärleksfulla ord, ord som kommer att hjälpa till att lyfta våra bröder och systrar ut ur träsket, det träsk av negativitet som har styrt jordens upplevelser.

Vi vet nu, i djupet av vårt hjärta, att vi är Gudomliga. Vi är Själen inom oss, inte den mänskliga kroppen eller egot, även om vi är tacksamma för båda. De har gjort det möjligt för oss att delta i denna mänskliga resa. Egot har varit en sådan välsignelse, för det har lett oss till att göra de misstag som vi behövde för att lära oss en större kärlek. Det har lett oss till separation från våra bröder och systrar, det har lett oss till att känna oss överlägsna och att se på dem omkring oss med förakt.

Vi har trott att alla, med andra idéer än våra egna, hade fel och var värda att förlöjligas. Så är det inte, för allt som varje människa har fått lära sig, allt som de går igenom är Gudomligt ordinerat och väglett för deras tillväxt och förståelse för större kärlek.

Och det är i den Gudomligheten, den Källenergin, den elektromagnetiska kraften som levandegör oss alla, som denna mänskliga upplevelse äger rum. Denna mänskliga upplevelse, detta mänskliga liv är bara en blick in i vår Gudomliga verklighets eviga natur. Det är ett underbart ögonblick, en magnifik tid. Trots den uppenbara smärta vi får utstå, och faktiskt på grund av den smärtan, avvisar vi detta beteende, dessa idéer som ger oss smärta.

Vi inser att vi har ett val. Vi kan välja rädsla eller kärlek. Rädsla ger oss smärtor och får oss att orsaka andra smärta. För vi projicerar den rädslan ut i världen, och eftersom vår vision skapar vår verklighet, är vårt liv och våra relationer verkligen utmanande när vi lever utifrån vårt ego och vår rädsla.

Vi lever alltså i fattigdom. Fattigdom i sinnet, fattigdom i relationer och brist på överflöd. Vårt sätt att tänka visar bilder för att skapa den fysiska och psykologiska värld vi lever i. Och nu lever vi i främst i den fysiska och psykologiska världen av kärlek.

Så, här är vi nu, nyligen uppvaknade varelser. Människor som har genomlevt det jordiska träningsprogrammet som infördes av det tredimensionella rädsloparadigmet. Vi har genomlevt det kaos och den förvirring som separationen från vårt Högre Jag orsakade. Vi har lärt oss att förstå mänskligt liv och Jorden som den skola för Själen som den är.

Och nu säger vi ”det räcker.” Vi är otåliga. ”Vi är i det stora uppvaknandet” säger vi. ”Det har funnits mer än tillräckligt med lögner, det har funnits mer än tillräckligt med kaos, så visa oss, låt oss äntligen se att ljuset har vunnit”.

Det är förvirrande för oss att den gamla tredimensionella världen fortfarande verkar pågå på samma gamla sätt. De mörka hävdar seger där ingen seger finns. De fortsätter att berätta lögner, de ser ut att vinna, och ljusalliansen verkar göra lite eller ingenting alls!

Oh, kära bröder och systrar, kära Heliga Ni, lita på planen. Gå till ert inre, er nyfunna kunskap. Undersök ert hjärta, kommunicera med er Själ och ni kommer att få veta att allt är bra. Det är därför det är så viktigt att hålla sig borta från nyheterna, för de spyr ut upprörande lögner och hätskhet för att manipulera och tvinga mänskligheten till rädsla och förvirring.

Det här är den sublima, omedvetna världen som människor manipuleras och manövreras av. Och den här världen håller nu på att höjas, för manipulerarnas sanna natur håller på att komma ut i ljuset.

Mänskligheten kommer att få se den sanna naturen av denna jordiska upplevelse. De mörka kontrollanterna har haft sin tid och sina dödliga handlingar, och deras korruptioner är klart synbara. Men ändå verkar de fortsätta. Samma människor, samma lögner, samma falskhet. Vi är otåliga, vår tolerans är på upphällningen och vi är med rätta mycket indignerade över att denna situation fortgår.

Vi vill ha äkta, ärlig kommunikation med alla våra bröder och systrar. Vi önskar frigörelse från den tredimensionella rädslo-frekvensen och uppstigning till den femte dimensionens sfär av kärlek och ljus och glädje och salighet.

Lita på planen, kära ni, lita på planen. Ni vet i ert hjärta att allt är bra. Ni har vetat att detta kaos måste uppstå för att befria mänskligheten från dess undermedvetna rädslofängelse, och för att människorna ska kunna se korruptionen och sanningen om sin förslavade verklighet.

När vi uppehåller oss så mycket vid händelser, detaljer om den stora uppvakningsprocessen och koncentrerar oss på hur uppstigningen har fungerat i den materiella världen känner vi rädsla. Vi håller oss borta från glädje, tillfredsställelse, kärlek och från att vara de underbara, magnifika högvibrationella varelser vi verkligen är.

Välj glädje, kära vänner, kära heliga vänner, välj glädje och återigen välj glädje. Gör vad vi älskar – att vara i en vibration av glädje tar oss till femte dimensionens höga ljusvibration som vi nu verkligen tillhör.

Tänk varje dag i varje ögonblick: ”Vad skulle jag vilja göra nu? Vad skulle ge mig glädje, vad skulle göra mig så lycklig att jag knappast märker vad som pågår i världen omkring mig?”

Det är genom att välja vad vår Själ älskar att göra som vi håller vår kärleksenergi högt. Det är genom att välja glädje som vi lyfter världen omkring oss. När vi utstrålar glädje, kärlek, frid och tacksamhet, kan inte otålighet och frustration dominera.

Så mina kära, gör det ni älskar, välj glädje. Och då kommer ni att skapa den underbara nya värld av kärlek och ljus som är ert sanna arv. Vi är i sanning heliga varelser, vi är kärlek och ljus och så mycket mer. Vi har kommit djupare in i den Gudomliga vibrationen av kärlek genom den gåva som den här planeten har upplevt.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...