Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 februari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

3 februari 2019

VÄNTA INTE PÅ ATT FÖRUTSÄGELSERNA SKALL BESANNAS – DET 9:E DIMENSIONELLA ARKTURISKA RÅDET

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi funderar på de möjligheter ni alla har framför er, och vi vet att ni också funderar på vilken tidslinje som skulle vara bäst för er som individ och som skulle ge bäst möjliga upplevelser för kollektivet. Vi ser också att många av er fortfarande tror att vissa saker bara kommer att ske, i vilket fall som helst. Och vi vet detta därför att vi hör er fråga och vi ser er spekulera om vad som kommer att ske, som om någonting skulle kunna skrivas i sten.

Ni kommer att fortsätta stiga upp, och det är ungefär så mycket som kan garanteras. Nu ser vi också att många av er lägger era ägg i samma korg. Ni hör om någonting som ska ske vid någon tidpunkt i framtiden, och blir fixerade vid det. Detta är sant i många fall, inklusive vad vi precis talat om för er är en garanti.

Ni behöver och ska inte vänta tills skiftet inträffar, eller något annat inträffar, innan ni bestämmer er för vad ni ska leva i här och nu. Vi vill att ni kommer ihåg att ni själva skapar er verklighet, och vilken verklighet ni än väljer att skapa, kommer det alltid att finnas en version av kollektivet där med er. Därför, om ni vill uppleva någonting i era liv, vänta inte på att någon förutsägelse ska besannas innan ni börjar leva det.

Vi vill mer än någonting annat bemyndiga er, och det bästa sättet att bemyndiga er är att påminna er om att ni har förmågan inom er precis nu att känna hur ni vill känna er, att vibrera i harmoni med det som ni vill uppleva. Om ni tar bort ert sinne från framtiden tillräckligt länge, kan ni skapa en ganska fantastisk nutid för er själva, precis här och precis nu. Och ni kan expandera ut den nutiden i all evighet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...