Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 oktober 2019

You Matter ∞The 9D Arcturian Council

DU HAR BETYDELSE ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är de i era liv som ger er mest, vad gäller hur mycket energi och information som vi förser er med, och ändå vill vi fortfarande att ni alla lyssnar på era egna hjärtan. Vi önskar fortfarande att ni ska vara mer oberoende och få mer inifrån er själva. Detta är en samskapande insats. Vi gör vår del, men vi vill också att ni alla ska inse att det är ni som skapar er verklighet, och ni är också de som avgör om det som vi ger er resonerar eller inte. Ni får bestämma om ni får våra energetiska överföringar, och ni får bestämma om ni stämmer in på någon av dessa överföringar.

Ni sitter i förarsätet, och vi kommer att fortsätta att ge, och ge och ge lite till, oavsett om någon tar emot oss där på Jorden. Ni förstår, vi vet att vi påverkar ert kollektiva medvetande, eftersom ni är en del av ett universellt medvetande, liksom det mänskliga kollektiva medvetandet. Ni är också en del av det galaktiska kollektiva medvetandet, och det är vi också.

Så vi kommer att fortsätta att ge och vaka över er, för vi vet att vi har en påverkan på er, även om ni inte uppmärksammar oss. Vi inbjuder er att göra samma sak med avseende på resten av era medmänniskor där på Jorden. Även om du skriver en bok och ingen läser den förutom du själv, har den energin nu satts ned på papper eller sitter i en dator, och den påverkar det mänskliga kollektiva medvetandet. Det har en inverkan det universella medvetandet.

Ni måste börja se er själva på detta sätt, för annars kommer ni att sluta bidra. Om din bok inte publiceras av en större förläggare eller någon förläggare, kan du sluta skriva. Men om du inser att du fortfarande påverkar och når hela det mänskliga kollektivet, kommer du antagligen att fortsätta skriva.

Det spelar ingen roll hur många visningar din video får. Det betyder att du klarar det. Det är betydelsefullt eftersom du har en inverkan på det mänskliga kollektivet, det galaktiska kollektivet och det universella kollektivet med allt du lägger ut.

Varje ord du talar, varje tanke du tänker och varje avsikt du håller påverkar helheten. Det är vad vi söker göra här med dessa överföringar, och vi inbjuder dig att gå med oss och bli en del av denna samskapande dans. Tillsammans kan vi åstadkomma en fredlig, glad, enkel övergång för allt medvetande i hela universum. Vi kan göra det eftersom vi alla skapar våra verkligheter. Och om detta är den verklighet du vill uppleva, gå i så fall med oss i det vi gör här.

Vi sprider ljus och kärlek. Vi sprider positivitet och hopp, och vi vet att du kan göra detsamma. Vi vet att om du resonerar med oss och vår agenda, då gör du med all sannolikhet detsamma. Och vi är tacksamma för era bidrag eftersom vi gillar att ha en markbesättning där i det fysiska riket. Men även om vi inte hade det, skulle vi fortfarande göra det vi gör.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...