Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 20 juli 2021
Mänsklighetens Guldålder är på Väg
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi kan upptäcka minsta förändring inom alla energifält hos människorna i er värld, och vi kan också upptäcka de förändringar som sker på er kollektiva medvetandenivå. Det är viktigt att ni alla vet att det har skett en stor uppgång i er totala vibration som ett kollektiv, och det beror till stor del på det antal av er som har valt att stoppa stridigheterna, förolämpningarna och fingerpekandet, som har pågått under en mycket lång tid på Jorden.
Det beyder inte att ni kan se er omkring och upptäcka att alla omfamnar varandra, oavsett deras olika syn på de stora frågorna, men det betyder att tillräckligt många människor har känt oenigheten, bristen på harmoni inom sig själva när de har engagerat sig i ett argument eller en stridighet, och har beslutat sig för att släppa taget om vissa saker. Tillräckligt många människor har tagit avstånd från oss-mot-dem-mentaliteten som är så utbredd i er värld och har istället valt inre frid, lugn och harmoni. Det är det som krävs.
Det handlar inte om att ni alla kommer att drabbas av en blixt från klar himmel, och det handlar inte om någon händelse utanför er själva. Det handlar heller inte om ett avslöjande eller en första kontakt. Alla dessa saker kommer att hända, men de kommer att komma som ett resultat av det arbete som varje individ gör, och vi vill att ni ska veta det. Vi vill att ni ska komma till insikt om den kraft ni har inom er att lägga ner era vapen, era arméer och era hårda ord och tankar.
Det är okay att låta någon annan tro att de har rätt, även när ni helhjärtat har en annan uppfattning. Det är okay att gå sin väg när någon försöker hetsa er till att gräla eller argumentera. Det är så mycket viktigare att ni utstrålar kärlek och medkänsla och att ni är ett instrument för Universum, än vad det är att ha rätt. Har ni någonsin märkt att ni inte har rätt till hundra procent av tiden? Och ändå håller ni fast vid att ha rätt eftersom det definierar ert värde, er värdighet. Det gör det verkligen inte.
Ni behöver alla leva och låta leva om ni någonsin ska komma samman och stoppa krigen, bomberna som fälls, vapenvåldet och så vidare. Och som vi har sagt tidigare i det här meddelandet, tillräckligt många av er gör det, en liten procent av hela det mänskliga kollektivet, men det räcker för att göra stor inverkan och vi vill att ni ska veta det, för vi vill att ni fortsätter att göra det.
Och vi vill inspirera dem som fortfarande kämpar för den goda saken; ni kommer aldrig att vinna, eftersom ni försöker besegra en del av er själva, och det är inte rätt väg att gå om ni vill bli hela och kompletta. Det är inte rätt väg för att bli ert högre jag och stiga upp, och många av er vet det redan. Men för de av er som inte vet det är detta en väckarklocka.
Argumentera inte ens med den andra personen inuti ert huvud. Förlåt och skicka kärlek, ha medkänsla och var medvetna om att i en annan verklighet är det ni som har den tron och försöker tvinga den på alla andra. Ni är vakna nog att veta att det här inte är vägen, och det är därför ni är i samklang med oss och våra meddelanden. Och vi vill att ni ska veta hur stolta vi är över er för att ni släpper behovet av att ha rätt, eller att förringa någon för deras tro eller deras val. Ni är alla bättre än så, och ni vet det djupt inom er.
Det är därför det känns bättre när ni accepterar alla där de är just nu, och ni söker inom er själva efter vad ni kan förändra och hur ni kan bli bättre. Vi vet att fler och fler människor kommer att följa de fridfulla i fotspåren, och vi ser dem leda mänskligheten in i den gyllenen tidsåldern där alla kommer att skapa det de vill skapa, och ingen lever i rädsla.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontaken med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...