Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 18 juli 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 18 juli 2021

 

18 JULI 2021

Kära läsare, välkomna. Våra meddelanden är avsedda att ge er hopp, uppmuntran och information, under dessa tider av jordens växande energi.

Många som fortfarande är omedvetna om de förändringar som sker i jordens energi just nu, upplever rädsla och förtvivlan. Det är en kraftfull tid att vara på jorden, en tid som har förutspåtts i de heliga skrifterna för alla andliga vägar under eoner, men det är också en svår och skrämmande tid för de som inte vet vad som händer, eftersom de ser mycket som har alltid varit på ett visst sätt, förändras eller försvinna.

Jorden stiger upp ur den lågvibrerande energin av det tredimensionella kollektiva medvetandet, till en som är vaken där alla är anslutna inom den ENDA. Fysiska, emotionella, mentala och andliga aspekter av många tredimensionella övertygelser, kommer eller kommer snart att kollapsa, under tyngden av sitt eget intet. Mycket kommer fortfarande att avslöjas.

Människor, växter, djur och alla livsformer finns inom och i den ENDA. Det kan inte vara på något annat sätt, för ingenting existerar utanför den ENDA. Mycket är fortfarande dolt för mänsklighetens allmänna medvetenhet, däribland närvaron av många andra världar, eftersom tredimensionellt vetande är kraftigt begränsat av falska övertygelser som accepteras som verklighet. Människans möjlighet att lämna det falska och gå in i en medvetenhet om odödlighet, individuellt värde och enighet med Gud och allt liv, finns nu om de väljer det.

Var inte rädda kära ni när ni bevittnar det kaos som verkar följa uppstigningsprocessen på alla nivåer – personliga och globala. Allt vid denna tidpunkt är en nödvändig del av jordens kollektiva skifte, för att ta sig bortom skapelserna av dualitet och separation, vilket har hållit den i slaveri under eoner, men inte längre tjänar.

De fysiska problemen som många av er för närvarande upplever, är för det mesta rensningar – frigörelse av frekvenser sedan långt tillbaka från gamla skador, sjukdomar och upplevelser i tidigare liv, såväl som i detta. Dessa rensningar tar ofta vägen med minst motstånd, ett svagare område i den fysiska kroppen som den kan flöda igenom. Tillåt processen, rensningar är nödvändiga men temporära.

Ni kan komma att uppleva känslomässiga och/ eller mentala problem som verkar uppstå från ingenstans. Låt dem flöda genom och ut, utan att göra motstånd, istället för att ge dem makt genom att hävda att de är era egna och sedan försöka ”fixa” dem. Bekräfta dem (”Åh igen …”) och låt dem röra sig genom och ut för de är inte, har aldrig varit, och kan aldrig vara era egna.

All rensning är inte från negativa upplevelser. Eder och löften rensas också. Något så enkelt som att uppriktigt ha lovat någon annan i ett tidigare liv att ni kommer att älska dem för evigt, kan tjäna till att binda er till dem i någon form under varje efterföljande livstid. Detta kan vara ett problem om målet under denna livstid inte inkluderar den personen.

Allt som inte stämmer överens med de högre frekvenserna som nu flödar till jorden som en del av hennes dimensionella utveckling, löses automatiskt upp, rensas eller exponeras för att bli igenkänt. Detta är processen. Ni kanske upptäcker att ni har blivit mer och mer uttråkade, irriterade och till och med arga ibland på det tredimensionella nonsens som pågår runt omkring er, eftersom ni tagit er bort från mycket av det som världen fortfarande anser vara viktigt eller värt att uppmärksamma.

Tätare energier kan inte anpassas till de nya och högre frekvenserna, och måste lämnas av de som aktivt väljer att utvecklas andligt. Mycket rensning sker under sömnen. Många av er kan ha livliga och ovanliga drömmar som ofta involverar människor man är nära. Vissa saker måste medvetet erkännas för att kunna rensas och då kommer det att manifesteras fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt, vilket ofta får någon att tro att de på något sätt har misslyckats eller gjort något fel, när de faktiskt gjort rätt.

De som vägrar eller inte kan ta sig bortom det gamla och falska, kommer inte att kunna överleva i de högre frekvenserna. Många väljer att lämna nu för att återvända till en högre vibrerande, mer utvecklad jord vid ett annat tillfälle. Döden är aldrig en tillfällighet, den är alltid ett frivilligt val som görs på de djupare nivåerna av medvetenhet och inte från den vanliga mänskliga medvetenheten. Det kan faktiskt vara en själs val att uppleva någon händelse eller katastrof.

Eftersom det bara finns EN är all energi i och av den ENDA. I den tredje dimensionen manifesterar den ENDA den perfekta energetiska vibrationen som uttrycker sig själv i och som individer i/ som former av dualitet och separation (brist, sjukdom, smärta, lidande etc.), eftersom tron ​​på två krafter, dualitet och separation, har accepterats som verkligheten i majoritetens medvetande. Detta har i sin tur bildat det kollektiva medvetandet baserat på fel, som har styrt jorden i evigheter. Ni är skapare, medvetandet är formens substans.

Det Gudomliga Medvetandet är oändligt komplett, men i den mänskliga betydelsen av åtskillnad manifesterar sig denna helhet som en attraktionslag – energi som alltid försöker anpassa sig till lika energi, för att vara hel och fullständig. Eftersom varje människas verklighet är gudomligt medvetande, drar varje människa automatiskt till sig de energier, som är i linje med energin i sitt medvetandetillstånd.

Majoriteten har ännu inte insett detta och tycker sig vara offer när något oönskat sker. Den som blir sjuk anpassar sig inte alltid medvetet till sjukdomen, men hans/ hennes tro på sjukdom (separation) kanske gör att den helt enkelt dyker upp någon gång. Det händer ofta att någon som har tillbringat hela sin karriär med att undersöka en viss sjukdom eller tillstånd, upptäcker att den/ det finns hos dem själva eller någon närstående.

Detta sker eftersom det bara finns EN. På den tredimensionella nivån blir energin i det Gudomliga Medvetandet en attraktionslag. Den energetiska frekvensen av en persons medvetande kommer alltid att försöka anpassa sig till samma eller liknande frekvenser, eftersom den försöker vara – hel/ en.

Det är en ny tid kära ni, en tid då de gamla sätten att tänka och göra helt enkelt inte längre fungerar som de en gång gjorde, för de övertygelser som höll dem på plats löses upp. Många fortsätter att arbeta mycket hårt för att hålla föråldrade övertygelser på plats, men detta kommer att bli allt svårare när fler individer vaknar och går in i högre medvetandetillstånd.

Var tålmodiga, för allt går enligt planen. Allt är som det behöver vara just nu. Lev varje ögonblick från er högsta medvetenhet, vilket gör att mer kan utvecklas. Att leva i det förflutna eller i framtiden, tillåter inte att ni får det ni är redo för eller behöver. Att leva här och nu gör livet enklare och lättare.

Om ni oroar er över något i det förflutna eller i framtiden, tänk då att ni är Gudomligt Medvetande som har en mänsklig upplevelse, och att harmoni, fullständighet och helhet är verkligheten. Ta de mänskliga steg ni vägleds att ta, samtidigt som ni alltid bör komma ihåg att himlen inte faller ner om ni gör ett misstag.

När ni utvecklas andligt känner ni mindre och mindre gemensamt med de omkring er, som har valt att stanna kvar i den gamla energin. Var sanna mot er själva och lita på att ni är precis där ni ska vara för att lära er det ni behöver, även om ert liv inte verkar passa in i tredimensionella begrepp om hur ni ”borde” eller inte ”borde” vara.

Var de ni vet att ni är. Släpp taget och VAR.

Vi är den Arkturiska Gruppen 18/07/21

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...