Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 juni 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 17 juni 2020

Ert Uppdrag och Er Själs Syfte i Livet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har några förslag till er eftersom ni letar efter vägar som ni kan gå framåt på, som ett mer enhetligt kollektiv. Vi vet att de av er som är vakna och som vill vara till nytta letar efter sätt där ni kan hjälpa till, speciellt när det gäller dem som har behandlats illa, inte respekterats och inte blivit sedda som jämlikar i ert samhälle. Ni befinner er nu i en situation där det finns så mycket ni kan åstadkomma, och det finns så många av er som har letat efter ett syfte, ett uppdrag, något som ni kan göra för att hjälpa hela det mänskliga kollektivet.

Nu är det dags att arbeta med er själva, och sedan fråga andra hur och vad ni kan hjälpa till med. Arbeta med er själva först. Gå till en plats där ni känner er starka, trygga och säkra och att ni har något att ge som är av värde. De flesta av er har erbjudit sin närvaro i hela ert liv, och den höga vibration som ni har kunnat hålla inom er har blivit en gåva som ni har gett till det mänskliga kollektivet, och särskilt till dem som är mest i behov av stöd, de som har behövt någon som har stått vid deras sida och lyssnat till deras historia. De kommer att vara de som vänder sig till er, och på grund av er höga vibration kommer de att vilja prata med er.

Det finns många i er värld just nu som söker andra människor att lyssna på och höra deras historia. Det är vad de behöver just nu. De som har blivit illa behandlade, inte respekterats, blivit förtryckta, det är de som ni är där för att tjäna för närvarande. Ni som är vakna är de som ska förena. Ni är de som kan förena detta kollektiv, eftersom ni förstår att det inte finns något ”dem” eller ”vi” i slutändan. Det finns bara En. Det finns bara Källan och det finns bara kärlek, och vi alla existerar för att veta det, för att uppleva det.

Så när ni ser problem i er värld, se dem som en möjlighet att vara kärleksfulla mot alla som behöver det. Och som vi har sagt många gånger tidigare, de av er som gör arbetet med er själva och erbjuder en högre vibration, kommer att lysa upp tillvaron för dem som behöver det mest, och de kommer att hitta er och ni kommer att kunna hjälpa dem. Och för många av er kommer det här att börja kännas som om ni har funnit ert syfte i livet.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...