Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 19 augusti 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 19 augusti 2020

 

Energies We’ve Been Channeling Specifically for You ∞The 9D Arcturian Council

 

Energier som vi har kanaliserat specifikt för Er ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har blivit upprymda av energierna som vi har kanaliserat för er alla från de högre dimensionella planen. När vi samlar energi på era vägnar och sedan låter den flyta genom vårt medvetande till det jordiska planet, blir vi upplivade. Vi känner oss mer expansiva. Vi känner oss närmare våra egna jag som Källenergivarelser. Vi inbjuder er att känna för de energier som vi har projicerat direkt till er.

Vi har bevittnat så många av er som hör till det väckta kollektivet som öppnar upp till oss och andra högre dimensionella kollektiv, råd och uppstigna mästare. Vi har sett att ni gör er tillgängliga för ärkeänglarna och så många andra varelser av ljus och kärlek som finns i detta universum för att hjälpa de som ni som lever i en polariserad miljö. Vi vill att ni ska veta att vi har nytta av att hjälpa er, för vi vill att ni förstår att ni kommer att ha nytta av att hjälpa era medmänniskor. Ni kommer att ha fördel av att sprida runt energierna, och när ni sprider runt dem demonstrerar ni för kollektiv som oss själva att ni är redo för mer.

Vi kommer att fortsätta fylla er när ni skickar ut dessa vackra högdimensionella energier som vi har kanaliserat specifikt för er. Vi inbjuder er alla att känna för aktivering av Källenergi i era celler, i era chakra och i era kroppar som helhet. Denna energi som finns där för att påminna dig om vem du verkligen också är, fylls direkt på när du delar den. Den har inget utgångsdatum. Det finns ingen gräns för hur mycket av den du kan kanalisera genom dig och till dina medmänniskor, och vad människor nu behöver mer än någonsin är att påminnas om sanningen att de är villkorslös kärlek, att de är Källenergivarelser, att de är allt som är.

När ni lever i en tid med extrem polarisation, där människor väljer sida och pekar finger, behöver ni den påminnelsen mer än någonsin. Ni måste komma ihåg att det inte finns någon åtskillnad. Det finns inga “dem.” Det finns bara “OSS.” Och vi är alla i detta tillsammans som Källa, och utforskar vilka vi är, blir mer av vilka vi är i processen och ser hur mycket vi kan älska inför hat, intolerans, bigotteri, kvinnohat, homofobi, främlingsfientlighet och allt annat som kommer upp till ytan nu för er att undersöka.

Ni behöver inte älska dessa saker. Ni behöver inte älska dessa människor medan de spyr ut vad de än spyr ut. Ni vill bara bestämma er för att vara kärlek, utstråla kärlek, och det är vad dessa stödjande energier som vi kanaliserar för er handlar om. De handlar om att hjälpa er att bli kärlek inför alla de uppdelningar som ni har där på planeten Jorden just nu. Vi välkomnar er att känna för dessa överföringar och att i varje ögonblick, varje dag, påminnas om vilka ni verkligen är som Källenergivarelser.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av att ha kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...