Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 maj 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 17 maj 2021
Ett stort steg mot att förenas med det Galaktiska Samhället
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.
Vi är mycket kapabla att se mönstren som dyker upp i er värld, och just nu kan vi se att mönstren indikerar en större medvetenhet om er plats i den galaktiska gemenskapen, speciellt bland dem som tidigare inte har trott på ett utomjordiskt liv. Det sätt på vilket deras nyfunna tro visar sig är deras villighet att undersöka och deras villighet att gå längre än de någonsin gjort tidigare, med en känsla av nyfikenhet på vilka eller vad som finns i Universum.
Att vara skeptisk är hälsosamt till en viss grad, därför att det tillåter er att använda era urskiljningsförmågor, vilket ni behöver, men när någon är skeptisk utan att ifrågasätta sin skekptisism, det är då ni vet att det finns något större på gång hos individen som behöver avslöjas. Människor ifrågasätter varför de tror på det de tror på, och varför de inte tror på vissa saker som andra tror på, och det är ett positivt steg framåt för mänsklighetens kollektiva medvetande. Ni behöver ifrågasätta allt för att undersöka det till fullo och dra era egna slutsatser.
Det var aldrig menat att ni skulle anpassa er till endast en övertygelse från den dag ni var gamla nog för att ha en tro, och följa den under resten av ert liv. Det skulle vara ganska så begränsande. Naturligtvis finns det människor som gör det, men det är de människor som håller på att vakna upp. Alla måste börja någonstans, och ni har många fler bevis på utomjordiskt liv och medvetande än ni någonsin tidigare har haft.
Det behövs inte mycket nuförtiden för att övertyga någon, och det är ett viktigt första steg. Det behöver dock finnas ett andra steg efter det. Människor behöver sedan förstå att utomjordingar inte är något att frukta. Ni är här för att slutligen omfamna allt och alla, inklusive det osynliga, inklusive utomjordingar, som ännu inte har gjort sig kända för majoriteten av människor på Jorden.
Och nästa steg är på gång för så många som har börjat öppna sig själva för möjligheten att liv utanför Jorden faktiskt existerar. Det är ett enormt steg framåt för det mänkliga kollektivet, och ett stort steg mot att förena sig med den galaktiska gemenskapen, officiellt, vilket är något ni kommer att göra och ni kommer att göra det snart. Ha tålmod med era medmänniskor; de har valt en annan väg än ni har, men det är fortfarande en giltig väg. Det är fortfarande en väg som behöver finnas.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss över kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...