Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 december 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 december 2021

 

Ta den Andliga Tillväxten från era Utmaningar

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi fortsätter att utforska de olika sätt som ni alla har för att anta utmaningar för er själva för att växa andligt. Vi ser er göra detta oavsiktligt i de flesta områden av ert liv. Ni kommer oavsiktligt skapa utmaningen, och sedan måste ni resa er upp och bli mer av den ni verkligen är för att möta den utmaningen och gå förbi den. Ibland kommer ni avsiktligt att anta en utmaning, och i de fallen är det mycket mer sannolikt att ni klarar utmaningen direkt och tar den andliga tillväxten eftersom det var en avsiktlig handling.

När utmaningen skapas undermedvetet, när ni inte ens inser att ni gör det, då är det mer sannolikt att ni bara stannar i ett tillstånd av motstånd och inte tar den andliga tillväxten som kommer från att ställa er inför den utmaningen. Och så, tiden är rätt för er att se alla utmaningar som ni har i ert liv som skapade av er avsiktligt, och ni vill se dem som möjligheter att gå längre i er andliga utveckling. Ni vill möta utmaningarna i ert liv med bravur. Ni vill hålla fast vid att veta att utmaningen finns för att få er att gå djupare in i er själva än ni någonsin har gjort förut och komma åt något som ni inte ens visste att ni hade.

Vi pratar ofta om att få tillgång till högre frekvensvibrationer inom er, och visst kan och ibland får ni tillgång till dessa vibrationer utan någon form av utmaning att vara katalysatorn för er att göra det. Men ofta kommer ni att gå in och hitta kraften, styrkan och modet att möta livets stökigaste och mest oroande utmaningar. Det är dags för er att se er själva som skaparna av hundra procent av er verklighet, hela tiden, för det är dags för er att släppa det motståndet som hindrar er från att se möjligheten som ligger framför er.

Ni är kraftfulla skaparväsen, och om ni kan skapa något som ni verkligen inte vill, så kan ni lika gärna skapa dess motsats. Men ni kommer att upptäcka att det är mycket svårare att göra det om ni ägnar er tid åt att motstå den oönskade skapelsen, oavsett om det är i ert personliga liv eller något som är globalt till sin natur.

Vi vet att jordens upplevelse, speciellt under denna livstid, har varit den ultimata utmaningen för er alla, och vi vill att ni ska veta att det finns så många andra som vi som vill stödja er i att resa er upp för att möta dessa utmaningar och att bli ert högre jag i denna livstid. Vi vet att ni kan och att ni kommer att göra det, och vi kommer att fortsätta berätta för er att så är fallet, och vi kommer att fortsätta berätta för er ända tills det ögonblick ni gör det.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...