Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 3 januari 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 3 januari 2021

 

Kära ni, vi kommer i kärlek och med respekt för er som kärleksfullt har valt att spela en roll i jordens uppstigningsprocess. Ni var frivilliga för att ni förstod att en ökning av ljuset skulle vara nödvändigt för att lyfta och öppna kollektivt medvetande dit där det kan börja manifesteras som en ny, mer utvecklad jord.

Ni var medvetna innan ni valde att inkarnera att det skulle finnas tider av svårigheter, förvirring och kaos men ni var frivilliga trots detta, medvetna om att det inte bara skulle vara ett perfekt tillfälle för er att slutföra eller rensa allt som fortfarande är olöst, utan att er medvetenhet och förståelse skulle behövas för dem som var redo att vakna men som ännu inte förstod vad som ägde rum.

Ett nytt år börjar och det kommer att medföra en intensitet av händelser som kan besvära er och kommer definitivt att besvära dem som förblir omedvetna om jordens andliga övergång. Håll er centrerade kära ni, håll ert Ljus trots vad ni kan se och höra, för genom att göra detta lägger ni till ljus snarare än rädsla till det kollektiva medvetandet. Lita på att allt går enligt plan och tvivla aldrig på att det finns en plan.

Eftersom människor är vana vid att göra saker på ett visst sätt längtar de efter att återvända till bekvämligheten hos det som är bekant, men ingenting kan återvända till precis som det var eftersom världens medvetande förändras och utvecklas när allt fler människor vaknar. Idéer och lösningar som tidigare fungerade perfekt löses upp för att nya och högre former av dem ska manifestera sig. Denna process sker ofta också på grundläggande materialnivå. Gamla apparater, bil, ugn etc. kan plötsligt gå sönder och behöver bytas ut istället för att repareras.

Medvetenhet är formens substans, och eftersom Medvetandet är Allestädes närvarande finns det inget outtryckt medvetande. När kollektivt medvetande utvecklas blir därför nya, annorlunda och högre idéer om allting tillgängliga, och tillgängliga för alla. Nya idéer kommer att börja ta form genom ord och handlingar från dem som är mottagliga för det nya, men det finns och kommer att fortsätta att finnas motstånd från de som inte vill ha förändring eftersom de fruktar det. Rädsla manifesterar sig som motstånd.

Gud är den enda makten, men är inte makt över något, som är det tredimensionella kraftbegreppet. Gud är helt enkelt allt som finns och är därför den enda makten. Varje livstid levde i energierna av den tredimensionella jorden vilket involverade upplevelser av ”makt över” genom personer, platser, saker och förhållanden etc. Många av dessa upplevelser var traumatiska och rester av deras energi förblir ofta i cellminnet.

Vissa situationer, människor eller omständigheter kan utlösa dessa vilande men fortfarande närvarande cellminnen som får individen att reagera med rädsla, förvirring och olämpliga handlingar utanför hans/hennes karaktär. Om du börjar uppleva ett eller flera problem som aldrig har varit en del av ditt liv förut, betyder det förmodligen att du har nått en beredskapspunkt för att bli av med gammal energi.

Du kanske känner att du på något sätt har misslyckats och går bakåt om ditt liv hittills har varit lugnt och fridfullt men du plötsligt befinner dig i problemfyllda situationer och problem som aldrig har varit en del av ditt liv tidigare. Verkligheten är att du har utvecklats och har nått en plats med andlig beredskap för att gå bortom gamla och ofta okända övertygelser som nu presenterar sig som … och ersätter dem med sanning.

När en person utvecklas andligt blir hans/hennes energi lättare och av högre frekvens. Högre frekvenser rör upp och upplöser de med lägre frekvens eftersom övertygelse är allt som håller lägre resonansformer på plats.

För de andligt utvecklade är varje problem en flagga som leder dem inåt till deras trossystem. Utan motstånd, fråga dig själv: ”Vad visar detta mig? Vad tror jag som får mig att känna på detta sätt? Mot bakgrund av vad jag vet, är det sanning? Vad är sanning?” Ta sedan de mänskliga fotsteg du guidas att ta.

Personliga och globala utmaningar på alla nivåer – fysiska, emotionella, mentala och andliga, uppstår för att ses, undersökas och sedan medvetet kläs av den kraft de har fått. Ditt arbete är att inse att dessa saker aldrig hade eller kan ha någon verklig makt eftersom Gud är den enda makten – och det är du. Om någon skickar negativ energi till en person med en medvetenhet om enhet med Källan kommer den energin att studsa av personen och tillbaka till avsändaren eftersom det inte finns något för den att fästa sig vid/anpassa sig till.

Ingen kan snabbt rensa den ackumulerade energin under hundratals livstider så det är en gradvis process som äger rum i enlighet med individens beredskap som bestäms av dess Högre Jag. Rensning är emellertid inte tänkt att fortsätta på obestämd tid och många av er är nu redo att integrera det högre förverkligandet av JAGET som ETT. Detta är den viktigaste insikten och nyckeln till allt på alla nivåer. Det är den dolda verkligheten, den heliga gral som mänskligheten har sökt och fortsätter att söka i yttre saker där den inte finns.

Du tar examen och som med alla examina betyder det att du lämnar de saker som tjänade dig för att ge dig beredskap för examen. Fortsätt att göra de praktiska sakerna i det dagliga livet, eftersom andlighet måste vara en levande sak, inte avsedd att döljas i kloster även om de hade sitt berättigande en gång. Lita på din intuition för att vägleda dig när du går igenom din dag men medan du gör det, håll en del av din medvetenhet centrerad i enhet med Källan.

Du är Ljuset, du är Styrkan och du är Energin som tjänar för att dra andra mot djupare medvetenhet om sanningen om sig själva. Försök att inte motstå utmaningar som kan uppstå eller möta dem med urvuxna verktyg. När negativa tankar och gammal programmering dyker upp erkänner du dem helt enkelt för vad de är – opersonliga och maktlösa om du inte själv accepterar dem som personligt dina och därigenom bemyndigar dem.

Det finns inget sådant som synd, även om de flesta, även de utvecklade fortsätter att bära energier associerade med denna tro på grund av att de har levt många livstider där synd var allmänt accepterad och bemyndigad. Begreppet synd är helt enkelt en annan illusion baserad på separation. Ingen är eller har någonsin fötts oren och behöver räddas genom ceremonier, ord eller handlingar för alla är i och av det Enda Livet som lever, rör sig och uttrycker SIG själv i oändlig form och variation. Det finns inget annat.

Jorden är en skola för att lära, uppleva och växa tills en beredskap för de högre dimensionella energinivåerna uppnås. Många av er behövde inte ytterligare lektioner från jordskolan, men valde med kärlek att inkarnera ändå för att hjälpa andra att vakna, lägga till ert ljus till jordens uppstigningsprocess och personligen slutföra allt som fortfarande är i behov av slutförande. Alla, även de som verkar minst utvecklade, är på jorden för att lära sig och växa av erfarenheter som ibland kan verka mycket hårda.

Karma är inte ett straff, det är inte heller ”betala tillbaka” som många tror utan är helt enkelt processen att balansera och lösa fortfarande aktiv energi skapad av upplevelser mellan en eller flera personer vid någon tidpunkt. Lita på att allt är som det behöver vara för den andliga utvecklingen för varje person. Jordlektioner kan vara svåra och smärtsamma tills en person når punkten ”nu är det nog” och väljer nya och högre sätt att lära sig.

Vissa tycks ha många fler svårigheter än andra, men kom ihåg att det alltid finns en större historia som utvecklas än den som möter det mänskliga ögat. Problem är ofta valda upplevelser som tvingar en person att se djupare in i sitt trossystem och andligt växa från upplevelsen. Ibland är ett problem karmiskt till sin natur och ibland handlar det helt enkelt om att de är helt nedsänkta i och skapar från ett tredimensionellt medvetandetillstånd. Som Gudomliga Varelser skapar alla från substansen i deras medvetande.

Sinnet hämtar från och manifesterar innehållet i personligt och globalt medvetande.

Om det inte var betingat av tron på två krafter, dualitet och separation, skulle det Gudomliga medvetandet automatiskt uttrycka sig själv – perfektion, intelligens, visdom, harmoni, fred, överflöd, helhet och fullständighet osv. Men närvaron av falsk betingning i individuell medvetenhet verkar för att begränsa det ständigt närvarande Gudomliga framträdandet från att uttryckas i sin fullhet.

Andlig evolution är som att titta på världen genom ett färgstarkt fönster tillverkat av hundratals olika bitar av målat glas. Vissa bitar är vackra i form och färg medan andra verkar grumliga och grova. När en individ utvecklas andligt börjar ljuset i hans medvetande gradvis rensa en eller flera delar av hans personliga fönster så att han för första gången kan se bekanta saker på ett nytt sätt, mera som de verkligen är. Individer behöver verkligen inte arbeta så hårt för att rensa glaset från sin medvetenhet eftersom det automatiskt börjar rensas när sanningen ersätter det falska i deras medvetande.

Att leva livet från ett medvetet tillstånd är mycket praktiskt och inte ”luftigt/älvlikt” som vissa tror att det är. Att leva från sanningen ger en person tillgång till oändligheten av alla idéer och saker som finns bakom färgen och grumligheten som han själv okunnigt målade på sitt medvetandefönster. Evolution är helt enkelt processen att rensa fönstret i ens medvetande till en punkt någon gång när ett fönster inte längre finns.

Det Gudomliga medvetandet har aldrig förändrats och kan inte heller eller kommer aldrig någonsin att förändras eftersom det helt enkelt ÄR, alltid har varit och alltid kommer att vara. Det här är vad du är, antingen det verkar så eller inte.

Tänk, fundera och meditera över detta, kära ni. Ta med dig din nya och högre medvetenhet in i ett nytt år som kommer att kräva engagemang och styrka.

Lev, rör dig och ha din varelse i vem och vad du är – i den stilla, hemliga, tystnaden av JAG ÄR.

 

Vi är den Arkturiska gruppen                                                                               3/1/21

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...