Ett Planetariskt Meddelande från Hator: Grottan av Altruism | Tom Kenyon. 16 maj 2022

Ett Planetariskt Meddelande från Hator: Grottan av Altruism | Tom Kenyon. 16 maj 2022

av Tom Kenyon

https://tinyurl.com/2p9besdv

Ni och er Jord genomgår massiva transformationer, tillsammans med alla dess kännande varelser.

Ni har helt klart kommit in i den Sjätte Massutrotningen. Och den Holocena erans relativa stabilitet har gett vika för den Antropocena eran (dvs av människan inducerade förändringar i ekosystemet).

Ökande instabilitet i ekosystemet, kommer att fortsätta skapa onormala vädermönster. Och en ökad global uppvärmning kommer att orsaka onödig stress på allt biologiskt liv. Faktum är att själva grunden för livet, de enorma komplexa nätverken av botaniska livsformer, är, och kommer att fortsätta vara stressade till bristningsgränsen. Detta kommer uppenbarligen att få olycksbådande effekter på jordbruket. Men botanisk stress inkluderar inte bara de växtformer ni äter eller ger till era djur, utan den inkluderar också andra landbaserade och vattenlevande växter, som är oumbärliga för de flesta djurarters överlevnad.

Utrotningar har skett med livsformer på er planet tidigare, men i det här fallet beror det på mänsklig aktivitet.

För att tydliggöra så menar vi inte en massutrotning av alla livsformer. Vi menar snarare den stora sannolikheten att alla arter kommer att påverkas skadligt, och många av dessa (men inte alla) kommer att dö ut.

När vi ser er planets troliga tidslinje ur vårt perspektiv, förutspår vi att mänskligheten som helhet kommer att överleva, men en massiv förlust av människoliv kommer att vara oundviklig (såvida inte ett mirakel genom internationellt samarbete kommer på ett snabbt och effektivt sätt).

Ur högre dimensioners synvinkel, och helt klart som ljusvarelser, är inte syftet med mänskligt liv biologisk överlevnad. Snarare erbjuder mänskligt liv en unik nisch inom Multiversum, för att snabbt utvecklas andligt genom se hårkorset i tid och rum, varigenom man direkt uppfattar det dynamiska flödet av kosmos. Detta snabba tillstånd av konstant förändring inom kosmos, är inget mindre än de eviga omvandlingarna av energi-till-ljus-till-materia och sedan tillbaka igen, som en oändlig Möbius-remsa som vänder sig tillbaka mot sig själv, som en orm som sväljer sin svans.

På avstånd är denna tillvarons dans fantastisk att se. Men om ni är mitt uppe i det, kan det vara ganska beklämmande faktiskt, såvida ni inte lärt er hur man lever i ett medvetandetillstånd som överskrider alla fenomen.

Trycket på en förkroppsligad varelse (särskilt nu) är enorm. Och även om denna metafor gränsar till att vara klyschig, så är den inte desto mindre sann. En människa är ungefär som en kolklump. Och precis som med kol, när ett tryck sätts på en människas psyke, kommer han eller hon antingen att splittras, eller förvandlas till en diamant.

När ni går längre in i 2000-talet med alla dess åtföljande tekniska framsteg, konfronteras ni samtidigt med växande bevis på den Sjätte Massutrotningen.

Så konstigt och ironiskt!

Det är förvisso möjligt (och till och med troligt) att mycket kreativa individer och grupper av tankeformer (en samling personer som delar liknande perspektiv och passioner), kommer att skapa ny teknik som kommer att hjälpa till att lindra många av de förödande effekterna i den Sjätte Massutrotningen. Praktiskt taget är detta vad som behövs. Och vi ser detta utvecklas på överraskande sätt, när mänskligheten vaknar upp till sitt existentiella dilemma.

Den här tiden i mänsklighetens historia, även om den är fylld av stora svårigheter, behöver inte betyda slutet på mänsklighetens historia, utan kan snarare inleda en ny renässans av kreativitet och samarbete, när mänskligheten tar sig an och möter utmaningarna direkt. Sannerligen, trots allt, så har mänskligheten en enorm reserv av kreativitet och anpassningsförmåga under stress.

En nyckel till att blomstra under tvång, är konsten att öka både er yttre medvetenhet (om vad som faktiskt pågår omkring er) och er inre medvetenhet (vad ni har i medvetandet – d.v.s. era tankeskapande mönster, de känslomönster ni skapar i er själva och hur ni projicerar dessa i den ”yttre miljön”). Vi sätter orden den yttre miljön inom citattecken, eftersom det ur vårt perspektiv inte finns något verkligt inre kontra yttre. Er upplevda yttre verklighet är faktiskt en projektion och en magisk uppvisning av energi-ljus-materia, som härstammar från de djupaste nivåerna av ert eget medvetande.

Nu…

Finns det otaliga sätt att öka medvetenheten. Och med ökad medvetenhet (både yttre och inre medvetenhet) kan ni åstadkomma stora saker.

Vi har tidigare erbjudit olika sätt att uppnå många typer av inre medvetenhet. Och vi skulle vilja hänvisa er till arkiven för att läsa om dem, för många inkluderar användningen av ljud – för vi är Ljudhantverkare, som använder ljud och vibrationer i syfte att påverka till positiva resultat.

I det här meddelandet delar vi med oss av en ny ljudmeditation för att uppnå ökad inre medvetenhet, samtidigt som vi förser er med energetisk återhämtning genom flödet av subtila ljusenergier. Vi kallar denna ljudmeditation Grottan av Altruism (The Cave of Altruin), vilket är en slags ordvits av All-True-In.

Ljudfilen är bara 11 minuter långt, men denna korta tid kan förändra ert medvetande på djupet och öppna upp en stor värld av magiska transformationer.

Det finns några få faktorer att tänka på när ni engagerar er i Grottan av Altruism.

Ljudet är en roterande akustisk virvel som kommer att förändra ert medvetande om ni fokuserar er avslappnade uppmärksamhet på själva ljuden. När ert sinne rör sig mjukt och försiktigt, går ert fokus tillbaka till ljudmönstrens ständigt föränderliga sammansättning.

En djupare nivå av healing och transformation finns tillgänglig för er om ni lyssnar på ljuden medan ni vilar i Altruismens Grotta, som ni skapar i ert sinnes imaginära riken.

Föreställ och känn att ni befinner er i en vacker rymlig grotta. Väggarna är av lapis lazuli, en djup mörkblå färg. Och inbäddade i grottans väggar, tak och golv finns otaliga värdefulla ädelstenar, halvädelstenar och önskeuppfyllande ädelstenar. Dessa typer av önskeuppfyllande ädelstenar finns ingenstans i er 3D-verklighet, utan de finns i ljusets subtila sfärer. Med termen Önskeuppfyllande Juveler så antyder vi inte att de uppfyller era vardagliga önskemål. Snarare för deras utstrålning fram era högre egenskaper och kvaliteter. Det är dessa högre aspekter av er natur som behöver föras fram för ert eget och alla varelsers bästa, inklusive den stora varelsen – Gudinnan Gaia – som nu behöver er hjälp lika mycket som ni behöver hennes, för att överleva och frodas.

Alla dessa juveler, halvädelstenar och ädelstenar kommer från en annan tidslinje än er. De är från en avlägsen framtida Jord som har passerat genom Det Stora Kaoset, där hennes ekologi har healats och återställts med nya vibrationella verkligheter i mineralriket.

När ni lägger ert fokus av uppmärksamhet på ljuden, och slappnar av till en självskapad sensorisk upplevelse av Grottan, kommer ni in i ett kraftfullt transformerande fält av subtil energi. Mineralerna som finns inbäddade grottans  lapis lazuli-väggar, kommer sedan spontant, utan någon ansträngning från er sida, att projicera deras extraordinära healande och transformerande potentialer till er.

Befria er själva från missnöjet av att streta och sträva. Försök inte få något att hända. Försök inte rikta de subtila energierna som flödar till er från ljusets riken. Låt dem komma in i er av sig själva. Överlämna er till den avslappnade barnliknande oskuldsfulla nyfikenheten.

Grottan av Altruism är en multidimensionell oas för återställning och en fristad för att ta emot höga vibrationsenergier. Energierna som emanerar från grottan kan liva upp er fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Vila i grottan när ni känner behov av djup återställning och magisk förvandling.

Från det djupaste utrymmet i våra kollektiva hjärtan och sinnen skickar vi till er – våra just nu jordbundna bröder och systrar – en mångfacetterad ädelsten av klart vitt skinande ljus. Denna ädelsten är inget mindre än den medfödda klara medvetenheten, som, även om den ofta döljs genom att streta och sträva, så finns den alltid närvarande i hjärtat/sinnet hos alla varelser i hela Multiversum.

Det är dags att vakna upp och omfamna de extraordinära möjligheter som finns på er planet, när den stora gudinnan Gaia övergår till nya vibrationsverkligheter. Och må Altruismens Grotta vara en sann fristad för er.

Hathor

15 maj 2022

Orcas Island

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...