Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 november 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 november 2018

Per Staffan 18 november 2018

Att Hjälpa Er Genom Era Cykler ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi samlar så mycket data som vi kan från de cykler som ni alla går igenom i era liv så att vi bättre kan förstå hur vi kan hjälpa er oavsett var ni är. Vi har märkt att ni deltar i olika faser av era cykler på olika sätt, och vi är säkra på att det finns en rytm för era cykler som är nödvändig. Precis som ni har cykler som ni går igenom när ni sover, har ni cykler som ni upplever som varar i veckor, månader och ibland år av era liv.

Det bästa sättet som vi närmar oss era cykler är att titta på hur ni påverkas emotionellt. Så till exempel när ni går igenom en kreativitetsfas som innefattar en hel del handlande märker vi att ni är fria och upphetsade, och vanligtvis ganska glada. Vi kan använda den informationen för att hjälpa er, men ännu viktigare är det att ni kan använda den informationen för att stödja varandra.

Till exempel när en av er är i en bearbetningsfas och ni har att göra med några av de tyngre känslorna som sorg, rädsla och ilska, så måste de människor i era liv som vill stödja er veta om dessa känslor. De måste släppas in så att de kan hjälpa er. Oavsett vad som händer i ditt liv är det därför alltid till nytta för dig att vara medveten om hur du känner dig och att låta andra veta hur de kan stödja dig.

Ni är inte tänkta att göra allt detta av er själva. Ni är inte tänkta att bara uthärda de hårda faserna i era cykler, och ni är tänkta att arbeta tillsammans och stödja varandra genom de roligare och intressanta faserna. Ni kan dela de erfarenheter ni har med varandra bäst genom att beskriva vad ni känner för de andra människorna i era liv. Låt dem stödja dig. Om du släpper in andra, är du säker på att släppa in vår hjälp också.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat en förbindelse med er. ”

https://danielscranton.com

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...