Maria Magdalena via Galaxygirl, 15 november, 2018

Maria Magdalena

via Galaxygirl

15 november, 2018

Vi Magdalenor önskar tala med er i detta högst strålande Nu under uppstigningens kodningar. För vi ser att kodningarna alla ligger på era kroppar inom det högst dyrbara Nuet av alla Nu! Vi kan se koder och spiraler av ljus, av energi från Källan, från era galaktiska vänner och grannar som genomsyrar er värld med ljus. Vi Magdalenor stöttar ljuset. Vi tjänar den Stora Modern för Alla Ting. I det dyrbara stilla lugnet, när ni är tillräckligt stilla, kan ni höra hennes heliga viskning av frid. Men denna frid måste sökas efter genom kakafonin av ljud och inre brådska och krav ifrån er moderna värld. Så var det i våra dagar. Det finns alltid något att hitta en distraktion ifrån, men detta är inte tillvägagångssättet för den tappra nyligen invigda personen. De tappraste nyligen invigda ställs inför sin inre kakafoni av distraktioner, för att få se vad som ligger och väntar på dem under distraktionen, och som behöver självkärlek och healing. För vi alla har våra inre sår och det finns en myriad olika vägar att finna klander, på grund av att man ställs inför dem. Men det gäller inte en sann invigd person som vandrar längs Vägen, och vi ser att många av er som läser dessa ord bär på otaliga bekanta egenskaper.

Vi kan se många bekanta själsgnistor som lyssnar till dessa budskap, för kodningarna i dessa våra ord ska välsigna er alla och framdriva våra nyligen invigda närmare, allt närmare ljuset, mot den Stora Modern för Alla Saker och Ting, som älskar med en knivskarp kärlek, men som är lika mild som vingarna hos den nyfödda fjärilen, vars vingar försiktigt, och våta från födseln, lätt darrar i brisen. Hon är allt som är. Hon är den stora Modern, den stora givaren av liv och vi hedrar henne i alla ting, på alla våra sätt, vilket var vårt stora heliga löfte.

Det är därför vi ser er, ni som är de nyligen invigda för den gudomliga Vägen. Vi andas ut vår doft av de heliga rosorna i Moderns andetag på er och vi bjuder in er att låta våra aromer av kryddade parfymer och healingbalsam genomtränga er själva, till en sådan grad att inget annat förekommer. Att det inte finns någon vila för mörkret, för ljuset avslöjar allting. Och mina vänner, ja med all sanning, från vår synvinkel befinner ni er i vågens hjärta. Blixten, dundret, Moderns inandning och utandning står just nu i sin fulla styrka. Utifrån vår utsiktspunkt ser vi detta. Vi ser stora rörelser inom mörkret resa sig då ljuset lägger anspråk på dem genom era mäktiga ageranden via barmhärtiga transmutationer. Allting är inte som det förefaller vara. Skådespelet håller på avslutas. Publiken applåderar. Vi sänder er våra hyllningar, vårt lovprisande, våra händer i tjänst för er healing, genom denna högst arbetsamma slutliga akt i det passionsspel där den Stora Modern för Alla Ting kallar på sina barn – dem alla – tillbaka till sin nåds ljus.

Vi Magdalenor faller nu i gråt. Så ofta har vi gråtit under våra livstider. Men nu faller våra tårar, när vi ser er där ni befinner er i detta högst heliga betydelsemättade nu – vi ser er som trons hjältar. För många av er är vi, antingen i ande eller genom er avsikt, för ni håller på avslutar det som vi påbörjade för eoner sedan, förefaller det, men det var i själva verket bara ett andetag av ett ögonblick sedan. För ni är eviga varelser av den stora Källans ljus. Ni är mäktiga varelser av ljus, inträngda i de tätaste av kroppar, fyllda med Skapelsens gudomliga rättigheter. Kan ni se det? Kan ni se hur flytande detta liv är? Era problem? Kan ni se att allting är ljus? Från våra utsiktspunkter kan vi se detta, över tid och rum, där vi ser hur de skickliga utan möda böjer tiden och förflyttar rummet. Sådant är ett holografiskt universum. Det finns mycket att ta lärdom av. Det finns massor att utforska och åtnjuta! Med all säkerhet kan vi se Avalon i er inte så avlägsna framtid. Ni kommer att kalla henne den Nya Jorden. Hon kommer att vara praktfull i sin barmhärtiga rikedom och lugna frid. Det kommer inte att finnas några metaforiska romare att fly ifrån. Era skördekorgar kommer inte att stjälpas omkull. Eldarna i allas hjärtan kommer att stillsamt spraka med ljuden av frid, enbart frid.

Och därför bjuder vi Magdalenor nu in er till en av våra heliga samlingar, ifall ni så gärna skulle vilja ansluta er till oss. Vi har känt av en längtan från många, inte bara denna, för att på nytt få ansluta er till ett myller av kamratskap och själsfullt hyllande av den Stora Modern. Ni står mitt i en stor cirkel med heliga stenar. Under era nakna fötter känns gräset fuktigt och svalt av daggen. Månljuset står rakt ovanför er och kvällen är lugn och inbjudande. Vi dansar. Vi sjunger i månljusets sken, dansar i cirklar, runt och runt, vi snurrar den Stora Moderns energier under våra fötter och Fader Himmels energier ovanför, vårt långa hår böljar i brisen, naket och fritt. Vi själva är fria när vi dansar bort den omgivande världens alla bekymmer, vi sjunger hyllningar och glädje för Modern för Alla Ting, som födde fram oss och som på nytt kommer att trösta våra kroppar, när vi åter en gång vistas inom henne i och med att vi åter ansluter oss till våra himmelska familjer. Vi lägger blå lera, helig lera på våra tredje ögon. När de väl öppnar sig kan vi se oss själva omgivna av småfolket, älvorna som alla dansar och sjunger med ett underbart uttryck av enhet och ro. Vi Magdalenor bjuder in er att dra in denna saliga dans, detta ögonblick av enhet, djupt in till ert hjärtas utrymme och in till de mest sårade delarna i ert psyke som är i behov – stort behov – av moderns ljus och inandning, samt utandning av ljus. När ni snurrar och dansar så transmuterar ni bort smärtan i dessa sår och ni fyller dem med kärlek och ljus.

Vi är Magdalenorna. Vi bjuder in er till vår allra heligaste inre cirkel. Ni är en av oss. Applicera dagligen blåleran på ert tredje öga. Dansa och sjung varje dag i era innersta hjärtan. För alla goda ting är på väg till er, för Modern har sagt att det ska bli på det sättet! Och sålunda har vi talat. Vi ser att ni är synnerligen segervissa och vi sänder er vår högaktning. Låt er badas i ljus. Vi är Magdalenan. Vi är det, tillika med er. Vi är Magdalenan.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...