Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 april, 2018

Det Arkturiska Rådet

via Daniel Scranton

19 april, 2018

”Mänsklighetens Livsöde”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Det är mänsklighetens livsöde att uppstiga och ni alla har valt att vara en del av denna resa. Detta är en tid för stor rådplägning, för det finns så många varelser i universum som vill hjälpa mänskligheten. Nåväl, på samma sätt som när ni lär ett barn att knyta skorna, så är det bättre att barnet gör största delen av knytandet, i ert fall så är det bättre att ni alla gör största delen av det största lyftandet.

Nå, vad vi menar med det är att er väg till uppstigningen involverar att få möta en hel del tyngd. Det är varför ni på planeten just nu får se så mycket negativitet i många olika former. Ni kan inte bara ha dessa varelser landa sina skepp och göra allt bättre för er, ta bort alla i maktposition som inte är av ljuset. Ni behöver i stället få möta allt som ligger framför er och ta de emot de emotionella slag som ni gör.

Vissa av er gör det i era personliga liv, tillsammans med familjemedlemmar, makar, barn, människor som utmanar er på alla de många sätt som de kan. Andra är mer globalt fokuserade och tar emot slagen genom att få bevittna bombningar och skjutningar, hatiska tal, och splittringen i ert polariserade samhälle.

Det här är hur vi har tagit beslutet att stötta er. Vi kommer att fortsätta sända villkorslös kärlek till den mänskliga rasen för att aktivera mer av det inom er. Men det är upp till er ifall ni tar emot denna villkorslösa kärlek. Tidvis måste ni släppa taget om allt som ni fokuserar på och som får er att bli spända, så att ni ska kunna koppla av och ta emot.

När ni är tillräckligt öppna för att kunna göra det, så får ni känna den kärlek och det ljus som kommer till er från de högre sfärerna och ni kommer att kunna se på era medmänniskor genom kärlekens ögon.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...