Arkturierna via Daniel Scranton, 12 oktober 2017

Arkturierna via Daniel Scranton

12 oktober 2017

Att jorda mer ljus ~ Det Arkturiska Rådet i 9:e Dimensionen

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har börjat att ge er transmissioner som kommer att förankra er mer säkert, och jorda er mer fullständigt, för ni behöver vara jordade på er planet för att föra in energierna från den femte dimensionen till er erfarenhet. Ni lyfter inte upp och ut från den tätare verkligheten och åker till en annan plats där det är mindre täthet.

Ni gör er fysiska verklighet mindre tät genom att lägga till mer ljus och kärlek till den, och sättet ni gör det på är att förbli jordade i era fysiska kroppar, jorda era fysiska kroppar i Moder Jord, och sedan tillåta mer av det ljuset och kärleken in så att ni kan hålla mer av det i den täta fysiska upplevelsen som ni har haft.

Vad vi nu kan känna inom många av er är att ni känner att ni måste göra något, ni måste göra någon handling, så att världen kommer utvecklas, och så att era medmänniskor kommer att stiga upp. Men det ni möter nu är mer av den gudomliga feminina erfarenheten av att ta emot. När ni tillåter ljuset och kärleken in i era fysiska kroppar, och ni går runt på planeten, och ni sprider den högfrekventa energin som skapar erfarenheten i den femte dimensionen för hela mänskligheten.

Så, ni förstår, det spelar inte så stor roll vad ni gör utan det viktiga är hur mycket ljus ni håller när ni gör det. Det finns en myriad av möjligheter som presenterar sig själva för er varje dag för att föra in det ljuset till ett område av mörker. Det ni är här för att göra är att sluta döma mörkret som ont och börja se mörkret som en möjlighet att börja skina mer av ert ljus. Så kom ihåg att vara öppna och ta emot dessa transmissioner och alla dessa högfrekventa energier som kommer till er på er väg.

Känn att ni blir ljusare. Känn att er värld fylls upp med den ljusare, mer högfrekventa energin och slappna av. Låt ljuset och kärleken göra allt arbete, och göra er uppstigning så njutbar som möjligt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi är glada över kontakten med er.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germian.se

Du gillar kanske också...