Ärkeängeln Michael via James McConnell, 15 april, 2018

Ärkeängeln Michael

Via James McConnell, 15 april 2018

 

Jag är Ärkeängeln Michael. Det är alltid ett nöje att vara här med er, att kunna dela med mig till er, mina bröder och systrar, ni som visar vägen, bereder vägen. De av er som är ljusarbetare, och ännu viktigare nu Ljusets krigare, står vid min sida när vi fortsätter att utkämpa striden. Inte striden som i termer av krig och förstörelse, utan förstörelse av det gamla; det gamla sättet, det gamla paradigmet, rivningen av illusionen, slöjan som placerats framför era ögon och som inte längre finns där. Ni bara tror att den finns där på grund av den där programmeringen.

Men när ni fortsätter att gå framåt i dessa nya tider, när dessa energier fortsätter att höja sig, och höjer sig gör de, kommer de att fortsätta att höja sig fram till det ögonblick då ni känner pulsen av energin som kommer till den här planeten, den som kallas Händelsen eller Övergången. Allt detta pågår nu.

Och de av er som arbetar tillsammans med mig – och många av er gör det och många av er arbetar tillsammans med Sananda, Ashtar och St. Germain – ni har alla era uppdrag, precis som vi har våra. Ni har hört det många gånger, men vi är alla delaktiga i det här tillsammans. Vi är Ett. En kraft som rör sig över hela planeten och för med sig förändring där det är nödvändigt. Vi för med oss ljuset, delar med oss av det och sprider det vidare.

Ni har ett talesätt som säger: ”Skicka vidare”, och vi säger nu ”dela med er och skicka det vidare.” Dela med er av ljuset, kärleken och er medvetenhet. Var den medvetenhet som ni alla är. Även om ni inte tror att ni är det, så vet vi att ni är det. Det här är de tider som det har talats om i eoner och som ni har förberett er för i eoner.

De energier som håller på att flöda in på planeten nu, fortsätter ni att vänja er vid och blir starkare och starkare som ett resultat av det. Var medvetna om att, oavsett vilka problem ni har och oavsett vad som fortsätter att skapa smärta och lidande för er, så finns de bara i era hjärnor. Tala om det för er själva nu. Ni kommer att få höra det många fler gånger framöver – de finns bara i ert huvud. Jo, ni har de fysiska symptomen, och ja, det är svårt att befria sig från dessa fysiska problem, men ju mer ni tror på att det är svårt, desto svårare kommer det att bli.

Utifrån er diskussion tidigare skulle vi aldrig säga att ni ska sluta med alla era mediciner, eller att avbryta användandet av era piller som ni behöver just nu. Men vi säger, och jag säger er nu, att som ljuskrigare är det dags att börja avlägsna er från den gamla programmeringen, den farmaceutiska programmeringen som har skapats här, därför att den programmeringen håller er fjättrade vid deras plan.

Jag vet att det är starka ord, men de är bara menade för de viljestarka som ni alla är. Men nu är det dags för er att tro på att ni är starka, och att ni har den medvetenhet som kommer att fortsätta att föra allting framåt i era liv, och i livet för dem omkring er.

Det är dags för er att dela med er av er kärlek och skapa harmoni i ert och alla andras liv omkring er, och bringa glädje i varje ögonblick som ni kan för er själva och era kära. Energierna växer sig starkare och starkare och kommer att fortsätta att göra så. De tidslinjer som ni befinner er på nu fortsätter att skifta och förändras, men mycket snart kommer ni att märka att ni alla är på en och samma tidslinje.

När dessa tidslinjer splittras – de håller på att göra det nu – kommer ni alla att vara Ett. Ni kommer alla att vara tillsammans i arbetet med att skapa Gaias Nya Gyllene Tidsålder. För det här är den stunden, det ögonblicket strax före de stora förändringarna som kommer att ske.

JAG ÄR Ärkeängeln Michael. Jag finns alltid vid er sida, alltid beredd att kämpa tillsammans med er, precis som många av er gör nu under sömnen utan att ens veta om att ni är vid min sida och strider för den goda kampen, strider för kampen om kärlek och ljus. All min frid och kärlek är med er alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Du gillar kanske också...