Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 augusti, 2018

Att väcka upp 5-dimensionell information

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla!

Vi väcker inom er upp minnen om vilka ni har varit i era tidigare liv och sänder den energi som är nödvändig för er, för att ni ska kunna integrera dessa ”tidigare-liv-versioner” av er. Vi väcker inte bara upp ”tidigare-liv-minnen”  och ”tidigare-liv-aspekter” från era tidigare liv i det ”Arkturiska systemet”. Vi aktiverar alla tidigare liv, som ni har haft i andra delar av galaxen.

En av anledningarna till att dessa uppvaknanden är så viktiga, är att ni har varit 5-dimensionella i andra stjärnsystem. Ni har redan informationen från dessa livstider i den femte dimensionen inom er, där den har legat slumrande. Ni har väntat på det rätta tillfället att frigöra denna information och vi, och andra som oss, har väntat på tillfället att få hjälpa er att få tillgång till den.

Anledningen till att ni är mer redo nu, än någonsin tidigare i denna livstid, är det sätt som ni har hanterat de senaste energivågorna på, som har kommit till planeten Jorden från galaxens alla hörn. Ni visar alla en förmåga att hantera dessa högfrekventa energier och också en förmåga att assimilera energierna från olika stjärnsystem och allt detta visar att ni är redo att frigöra era minnen från tidigare liv och de versioner av er själva som ni redan har varit i dessa andra världar i dessa andra stjärnsystem.

Så, nu kan ni förvänta er att ni förstärker den vibration som ni sänder ut och ni kan förvänta er att ta emot mer från alla era galaktiska bröder och systrar. Ni kan också förvänta er att få tillgång till mer av era 5-dimensionella förmågor, såväl som era minnen från era drömmar och astralresor, då ni har kontakt med era galaktiska bröder och systrar.

Det här är en tid av stor integrering och ni samlar ihop de delar av er själva som länge har varit bortglömda och har legat slumrande inom er alltför länge. Vi är lyckliga och hedrade över att kunna få återintroducera er till dessa aspekter av vilka ni är.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...