Montague Keen via Veronica Keen, 12 augusti 2018

Montague Keen

via Veronica Keen

12 augusti 2018

Mänskligheten ställde sig upp tillsammans som ett i förra veckan, i en meditation för sin självaste överlevnad. Den energi som framkallades var underbar att skåda. Människor upphörde att vara offer för Kabalen och bevisade att de är redo och kapabla att återta sin makt. Kabalen med sin falska historia och religion märker att de är utlämnade. De kommer inom kort att vara utlämnade åt er. De förlorar snabbt sitt fotfäste och deras dagar är räknade.

Det sägs att Påven fruktar att bli mördad i Irland; nåväl det vore ju en poetisk rättvisa, eller hur!? VATIKANEN HAR BLODET AV MILJONTALS IRLÄNDSKA SJÄLAR PÅ SITT SAMVETE OCH HAN ÄR FULLT MEDVETEN OM DET. DEN IRLÄNDSKA FÖRINTELSEN ORGANISERADES OCH UTFÖRDES AV VATIKANEN.

Endast de svagsinta och ignoranta som fortfarande tror på helvetiska eldar och fördömelse skulle välkomna honom. Hans dagar är räknade och det är han medveten om. Världen kan inte längre vända det blinda ögat till massmördandet av oskyldiga barn, vilket pågår i Vatikanen. Sanningen har kommit ut och kan aldrig någonsin mer döljas. Allt som är av ondo håller på att exponeras.

Mr Trump övertalades till att leta rätt på och exponera allt som är ont och korrumperat. Han gör ett storslaget jobb. Kabalen använder sina lakejer till att förminska allting som han gör. INSER DE INTE ATT DETTA AVSLÖJAR DEM SÅSOM DEN ONDA KABALEN. Se på dem, de fruktar honom. De har fått som de velat under så lång tid, men nu blir de rädda och deras spel är slut. Mänskligheten kan se dem för vad de är. Människor ser tydligt hur Kabalen har tryckt ner och kontrollerat dem och gjort deras liv på Jorden till en kamp för överlevnad. Allt som Kabalen dolde från mänskligheten kommer att exponeras. Detta måste ske. Mänskligheten fattar sina egna beslut gällande hur de ska framskrida till en ny tidsålder av upplysning.

Sanningen kommer att befria er. När väl bromsarna har avlägsnats och ni kan utforska er sanna historia, så kommer ni att befria en själva från religionens bojor och från de lögner som ni har fått höra för att skapa rädsla, så att deras kontroll skulle garanteras. I alla tider fanns de svartklädda männen där för att säkerställa att ni förblev under deras kontroll. De samlade in pengar från er, till och med när ni låg döende av svält. I Irland kallades detta ”Peter’s Pence”. Det var ett brott mot mänskligheten.

Se på skatterna I Vatikanen. De samlades in genom att tvinga de fattiga att lämna över det lilla man hade. Fastän Vatikanen skapade förintelsen i Irland, så samlade prästerna in från de döende. Jag har många gånger sagt, och ni tål bli påminda om det, att irländarna är den ras på Jorden som man har syndat mest mot. Tråkigt nog knäböjer vissa av irländarna fortfarande inför Rom. Be om att de någon dag, snart, ska öppna sina ögon och se Guds kärlek, istället för helvetets eld och den fördömelse som inte existerar.

Jag besvarade alla frågor gällande dessa ämnen (via en inspelning) när jag dog och gav mig iväg till livet efter döden. Kom ihåg att jag berättade för er att “Döden är den mest underbara upplevelsen. Man passerar snabbt från en tillvaro till en annan. Samtliga som man har älskat och beundrat finns där för att hälsa en välkommen. ”Religionen har gjort döden till något man ska frukta. Jag försäkrar er att den inte är det!”

Kabalen håller snabbt på att förlora mark. Deras kontroll glider dem mellan fingrarna. Förbered er för denna övergång, se till att ni inte lämnas kvar väntande. Detta är ett ofantligt steg för mänskligheten; ett som ni måste förbereda er för. Ni behöver människor som Mr Trump att stiga fram och ta ledningen. Ni vill inte att politiska partier ska kontrollera er. De kommer inte att behövas. Människans makt kommer att bli normen. Det dröjer ett tag att ställa i ordning saker och ting för att börja skrida till handling. Ni har en hel del att lära er och förbereda er för. Se det som ett spännande steg framåt till en framtid utan krig, fattigdom eller religion. Kärlek kommer att ersätta rädsla. De svartklädda männen som minuterar ut rädsla kommer att bli ett avlägset minne om de mörka dagarna.

Ni blir chockerade när ni får höra vad Kabalen har åsamkat er för att ta kontrollen över er. Ni tror att ni fattar beslut. Men nej, det gör ni inte. Besluten påtvingas er av era omständigheter. Det är först när ni befriar er själva från religion och politik som ni kommer att förmå fatta era egna beslut. Vissa av er tog beslut om vissa ageranden innan ni återvände till Jorden. Ni är bundna av dessa beslut, oberoende av hur svåra följderna är. Fastän de hinder som placeras i vägen verkar vara oövervinnerliga, så måste ni ha tillit till att ni kommer att finna en väg.

Min kära, det som du fick uthärda denna vecka har tröttat ut dig. Kabalen kommer inte att ge upp så lätt, fastän de befinner sig på en nedåtgående färd, de förlorar makt för var dag som går. Din hälsa lider. Bara det gör livet svårt att uthärda. Du behöver omgående en paus. Vänligen var snäll mot dig själv.

Ständigt, din beundrande Monty.

 

Meddelande från Veronica:

Tack så mycket Teresa, för det tjusiga kortet. Det är så snällt av dig.

Nyheter om Dave:

Han ska upp i rätten igen den 15 augusti. Vänligen be att sanningen, och endast sanningen, ska diskuteras i rätten. Han tackar er för ert fortsatta stöd.

Kontaktuppgifter:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,

Fresno, California, 93712, USA.

Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...