Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 19 augusti 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 19 augusti 2021

 

Hur man hjälper de ej uppvaknade fram till uppstigning

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi öppnar oss för de högre dimensionella energier som kommer in i vår värld för att stödja oss i vårt stöd av er alla. Vi vet att ni behöver mer hjälp uppifrån, och vi kanaliserar det gärna åt er. Det är så här i hela universum. De som har stigit upp till ett högre dimensionellt plan eller aldrig har lämnat det högre dimensionella planet hjälper dem som ännu inte har stigit till den nivån. Vi hjälper alla varandra att komma tillbaka till Källan, och när ni som är vakna tittar runt på era medmänniskor kan ni se att vissa inte har nått er nivå av andlig utveckling, och därför vill ni hjälpa dem.

Ni hjälper dem så mycket mer med de energier ni kanaliserar än de ord ni talar till dem. Ni hjälper dem så mycket mer genom att vara en förebild än genom att berätta för dem vad de ska göra för att förbättra sig själva eller förbättra sina liv. Ni har så mycket att vinna på att hjälpa andra och hjälpa andra på det sätt som vi har beskrivit. Genom att öppna er för lösningarna på världens problem får ni uppleva dem först. Ni får känna extas och lycka av energierna som är svaren på de frågor som alla omkring er ställer. När ni försöker lösa världens problem genom mental gymnastik är det oftast där ni snubblar och där ni också stöter i huvudet mot andra som tror att det finns ett bättre sätt att lösa samma problem.

Återigen, det är därför kanalisering av energi är så mycket mer effektivt, och det är också behagligare eftersom det inte finns något att sätta mot er. Det finns inget perspektiv som är den polära motsatsen. Det är bara ni som kanaliserar högre frekvenser och sprider dem till resten av mänskligheten, vilket är något som känns väldigt bra medan ni gör det. Och ni behöver inte oroa er för om ni tilldelar det till rätt personer vid rätt tidpunkt, för allt detta tas om hand åt er. Ni måste dock ta hand om er själva och fylla på era kroppar. Ni måste engagera er i egenvård lika mycket som ni ägnar er åt altruism och vänlighet mot era medmänniskor.

Men vi vet att de energier vi kanaliserar just nu kommer att tas emot av er som vill vara till tjänst för andra, eftersom ni är mer öppna och känsligare. Det är mer troligt att ni får det ni förmedlar eftersom ni är närmare i vibrationer till dessa energier, och det spelar också roll. När ni tittar på vad som är fel med samhället eller ett visst samhällssegment, och ni argumenterar med någon annan om hur ni ska åtgärda det, har ni sänkt er vibration, och ni är inte lika öppna, och därför är det mindre troligt att ni får dessa vackra energier som vi vill dela ut till er nu. Kom ihåg det nästa gång ni tycker att ni ska interagera med den personen som ni vet att ni inte är överens med.

Släpp det, så släpper ni in mer. Höj er över bråket och småaktigheten, och ni kommer att kunna hjälpa så många, nu och fram till tiden för er uppstigning.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...