Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 januari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 januari 2019

Möten i den astrala världen ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har ordnat för att ett möte ska äga rum som inkluderar många av er som tar emot denna överföring. Ni ser att vi ofta träffas individuellt i astralplanet medan ni sover. Och så bestämde vi oss för att få er alla tillsammans vid en tidpunkt då de flesta av er sover.

Det kommer att finnas vissa arrangemang för att inkludera så många av er som möjligt i detta möte, och mötet handlar om de primära mål som vi alla har för mänskligheten. Vi vill komma på samma sida med er alla, och vi vill att alla ska vara på samma sida också.

Så det kommer faktiskt att finnas flera möten som detta, inte bara för att ni alla sover vid olika tidpunkter, men också för att vi vill ha en utveckling av idéer. Och medan vi aldrig kommer till en fullständig och enhällig konsensus i dessa typer av möten, är det vår önskan om att få så många av er överens som vi kan så att fokus för mänskligheten kan vara på det gemensamma målet att expandera, växa och på sätt som ni alla kan komma tillsammans som ett kollektiv.

Det här är en kort lista över våra mål för mänskligheten, och vi är inte ensamma. Det finns många varelser i de högre världarna som delar dessa önskemål och som arbetar för att uppnå erfarenheten av en gemensam grund bland så många av er som möjligt.

Och då kommer vi att komma till den del där vi genomför en plan för att uppnå detta mål och alla dessa mål ska uppnås. Vi ser mycket mer samarbete än vi har bland de väckta, åtminstone medan du sover, och vi kommer att fortsätta att underlätta detta för att komma tillsammans med människor.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio here

Love these quotes? Make a donation here

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...