Saul via John Smallman, 18 januari 2019

Saul via John Smallman, 18 januari 2019

Per Staffan 19 januari 2019

Rädslan är overklig, ett påfund av overklighet.

Saul Audio Blog, fredag 18 januari.

New Age har kommit! Ja, det verkar vara ökande kaos och förvirring, med några stora katastrofer som inträffar över hela världen för närvarande, men det är bara ett tecken på att livet på jorden förändras för mänskligheten. De pågående förändringarna är enorma, aldrig tidigare, i hela mänsklighetens historia, har så stora förändringar skett. Detta är ett Första, och ett MYCKET BRA TECKEN! Nästan alla går igenom väldigt oroande känslomässiga eller psykiska problem, eftersom de förbereder sig för att fullt ut acceptera Kärleken som väntat tålmodigt på tillfället att komma in och fullständigt införas i deras hjärtan.

Som jag har sagt tidigare, och ganska nyligen, är det verkligen en tid för FIRANDE. Den gamla ordningen, som aldrig någonsin har tjänat er, har kollapsat, eftersom dess grundvalar faller samman, för mänskligheten är inte längre villig att acceptera den auktoritära dogm som den har använt – till nytta för några få kraftfulla men mycket missledda personer – för att kontrollera och dämpa er. Ni har blivit FRIA – ni har i sanning alltid varit fria – men ni börjar bara förstå vad det betyder. Det är verkligen en omfattande inlärningskurva, när ni rör er från bittert hållen vrede över smärta och lidande som pålagts er över eonerna, till en plats där ni kan förstå varför det hände, och sedan kärleksfullt förlåta er själva – kom ihåg, det finns ingen separation, Ni är alla Ett – och förövarna som själva är i intensiv smärta.

Alla har levt i rädsla under mycket lång tid, och även om ni släpper den väldigt snabbt, måste ärrvävnaden, den psykologiska och känslomässiga skada som ni har genomgått, läkas. Och det är vad Kärlek gör just nu när du skriver ner den här kommunikationen som jag erbjuder dig, och när andra läser den, lyssnar på den eller på något sätt blir medvetna om den. Det handlar om ert uppvaknande, om att (figurativt) gnugga det sömniga dammet ur era ögon, stänka kallt vatten på era ansikten och lämna världen av drömmar och mardrömmar.

Rädsla har alldeles för länge varit en intensivt skadlig känsla som har fått mänskligheten att lura och misstro varandra, vilket leder till oenigheter, hårda domar, beskyllningar och sen krig. Kriget har varit endemiskt på jorden under eoner eftersom så många människor är rädslodrivna och försöker slå till först innan de själva attackeras. När denna attityd är närvarande hos och uppmuntras av folk som är framträdande i samhället – politiker, företagsledare, religiösa ledare och regeringsledare – förstörs förtroendet, devalveras, avfärdas och presenteras som godtrogenhet, vilket ytterligare intensifierar känslan av rädsla som så många lever med, vilka sedan tillbringar sina liv med att motivera sig själva och andra med deras rädslors giltighet och den farliga sårbarheten som de utsätter sig för genom att lita på andra.

Sanningen är att Kärleken är helt sårbar, och häri ligger Dess oändliga och eviga styrka.

Kärlek kan aldrig besegras, den kan bara förnekas och ignoreras av människor som stänger sina hjärtan i rädsla. Men att göra det förändrar den inte alls, för den är ALLT! Kärlek är livskraften, medvetandefältet där allt som Gud har skapat har sin eviga existens. Utan Kärlek, vilket är omöjligt, skulle det inte finnas någonting. Men, därför finns det ingen plats, inget utrymme, inget rum för ingenting! Gud, Kärlek, Källan ÄR ALLT som existerar, och är därför varje kännande varelse, varje medveten varelse som någonsin skapats.

Vad Fader/Moder/Gud skapar är evigt, det existerar för evigt. Det finns ingen slutpunkt, det finns inte den minsta möjlighet att någonting Källan skapar eller har någonsin skapat, har upphört, förstörts, tagits bort, utplånats. Bara det som är overkligt kan avslutas, upplösas, och det är bara för att det är overkligt och aldrig har existerat.

Alla kännande varelser, alla livsformer, allt som på något sätt är medvetet, är eviga gudomliga skapelser, skapade i Kärlek för evig glädje. Rädslan är ett overkligt påhitt, som uppstått för att du har glömt vem du är, eftersom du uppenbarligen lever i drömmen om separation. Om det vore möjligt att vara skild från källan skulle det finnas anledning till rädsla, men det finns absolut ingen sådan möjlighet. Men som människor i form, undflyr ni denna sanning, för ni är i ett tillstånd av amnesi, utan att veta vem eller vad ni är, och det tillståndet av till synes total okunnighet om vad som är verkligt är skräckinjagande.

Gud, Källan, är Allt. Varje livsform är kärleksfullt och evigt hållen i den gudomliga omfamningen – säkert, varmt, helt och glädjefyllt. Det tillståndet kan aldrig och kommer aldrig att förändras, för Kärleken, Källan, den Högsta Intelligensen, den Gudomliga Visdomen, Guds Vilja, är evig och oföränderlig.

Jag kan verkligen inte betona tillräckligt för er, att göra det till verklighet i era extremt begränsade mänskliga sinnen, det faktum att rädslan och allt annat som liksom den inte är fullständigt anpassat till Kärlek, bara är ett påhitt av era orealistiska mänskliga sinnen. När ni vaknar, som ni oundvikligen kommer att göra, och långt tidigare än ni kan tänka er, kommer allt som är overkligt bara att falla bort när ni blir fullt och fullständigt medvetna om den överväldigande GLÄDJE som är er gudomliga rätt, som är Guds vilja för er, och det är ert permanenta existenstillstånd.

Därför, FIRA, fullständig glädje finns till hands!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...