Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 19 juli 2021
Gör Jorden Oigenkännlig i Slutet av 2021
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi strävar alltid efter att vara i det högsta vibrationstillstånd som vi känner till. Det är en strävan som hjälper oss att vara bättre på att tjäna er, men det är också en självisk strävan. Vi vill må så bra som möjligt och komma så nära Källan som vi kan, och vi gör det för glädjen i upplevelsen, såväl som utmaningen att nå nya höjder.
En del av de utmaningar som ni möter på Jorden känns inte alls som om de var ert val. Ni sitter inte och tänker tillbaka på hur ni valde en försvagande sjukdom, så att ni kunde förstå kraften i helande energi och finslipa era förmågor om hur ni ska kunna släppa in den energin. Med andra ord är de flesta utmaningar, som ni möter där på Jorden, inte roliga. Vi väljer att utmana oss själva på samma sätt som en idrottare skulle försöka göra för att slå sin bästa tid. Det är en andlig strävan som håller oss mycket intresserade av att vara exakt där vi är.
Vi vet att en dag kommer det att bli lätt för oss att existera i ett högre vibrationstillstånd, men just nu vill vi utforska gränserna för vad som är möjligt för oss som nio-dimensionella varelser. Vi talar om detta för er därför att vi vill inspirera er; vi vill att ni ska veta att ni kommer att fortsätta att ha dessa utmaningar, som inte alls verkar vara era val.
De flesta människor skulle ge er ett fysiskt mål att försöka uppnå och ge er en tidsram för att nå det målet, men vi är inte mänskliga. Vi inspirerar er nu genom den historia vi precis har berättat, att gå högre och högre vad det gäller hur ni kan känna och vad ni vibrerar. Om ni blundar och fokuser på andningen medan ni håller fast vid  intentionen att gå högre i er frekvens än ni någonsin tidigare har gjort, och ni gör det en gång om dagen, kommer ni att bli bättre och bättre på det och er baslinje kommer att förändras. Ni kommer inte bara att leva ett bättre liv, utan ni kommer att ha fler verktyg för att hjälpa andra att också leva ett bättre liv.
Något som ser ut som en mycket självcentrerad aktivitet behöver inte vara det, eftersom ni verkar vilja att andra också får uppleva något som är otroligt när ni upplever det. Det är därför ni berättar för folk om en restaurang eller en film som ni särskilt gillade. Om var och en av er, som läser det här meddelandet, accepterar vårt förslag och sedan visar en annan person hur man gör det, och uppmuntrar den personen att visa någon annan hur man gör det och så vidare, kan ni förändra er värld i slutet av 2021 till en plats som ni inte ens skulle känna igen, och det skulle vara mycket bra ur vårt perspektiv sett.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...