Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juli, 2018

Gå inom och känn er ”stora”

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Det är den perfekta tiden för er alla att reflektera över var ni skulle vilja vara i era liv. Det finns så mycket tillgängligt för er nu, som inte funnits tidigare. Men, ni måste vara klara över vad ni vill ha och att vara klara över vad ni vill ha, har blivit en utmaning för de av er som känner er som om ni bara väntar på att ”skiftet” ska fullbordas.

Världen utanför er, verkar inte erbjuda det som ni vill ha och det är avsiktligt. De av er som är uppvaknade är ämnade att gå inom. Ni är ämnade att söka det okända, det oupptäckta och ni är ämnade att vara de som skapar det nya, det som inte upplevs av de flesta individer. Så igen, för att göra det, så behöver ni känna er manade att gå inom.

Den ”maningen” att gå inom, kommer ibland från känslan att det inte finns något i er värld idag som kallar er. Ni har redan gjort allt. Kanske inte i den här livstiden, men i alla era andra livstider sammantagna, plus det här livet, så har ni gjort allt. Det är därför det är dags att skapa något nytt. Det är därför ni behöver vara drömmarna. Ni behöver vara de med de stora fantasierna.

När ni drömmer stort, känner ni er ”stora”. Det finns så mycket för er att känna nu, även om det är färre saker som kallar er att agera vid den här tiden. Det enda sättet för er att få tillgång till alla de stora känslorna, är att gå inom, känn hur det känns, andas in i ert hjärtcenter. Andas in de högfrekventa energierna. Ge er själva tillgång till det som är av högre frekvens, det som kommer från de högre rikena och det som väldigt gärna vill ”leka” med er, samskapa med er.

Allt finns precis där för er att tillgå och det betyder att ta bort distraktionerna, gå inom och tillgå det som aldrig har funnits tidigare. Ni kommer inte att hitta det utanför er. Ni kommer att hitta det inom er.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

 

Du gillar kanske också...