Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 19 juni 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi fortsätter granskningen av den vibration som härrör från det mänskliga kollektivets medvetande, och vi har noterat en ökning i er vibration. Närhelst vi ser en ökning som den här, motsvarar det ofta en positiv förväntan hos åtminstone en del av mänskligheten.

Vi kan se att ni nyligen har haft en del positiva förväntningar angående fullmånen, och nu också det kommande solståndet. Ni som är inställda på energier har också en kunskap om er anknytning till himlakropparna. Ni är medvetna när något betydelsefullt inträffar, och ni förbereder er för denna betydelsefulla händelse.

På senare tid har ni balanserat er själva mer och öppnat upp för de energier som ni känner kommer in. Ni kommer också att märka förändringar i energierna som kommer upp från era hav. Ni förstår, ni får så mycket hjälp där från markpersonalen, som ni känner som delfiner och valar, och dessa varelser påverkar naturligtvis livet för andra vattendjur i er värld och även själva vattnet. Mänskligheten drar sedan nytta av det de kan plocka upp från dessa energier, och de förändras alltid till det bättre.

Vi ser bara hur vibrationen i det kollektiva medvetandet ökar i frekvens, och när ni blir mer positiva i era förväntningar för att energierna ska komma in och hjälpa er, det är då effekterna blir kännbara och kan upplevas. Nu är det dags att fokusera på att ta emot dessa högfrekventa energier som finns runt omkring er.

Släpp in hjälpen så att ni kan vara de kanaler för dessa höga frekvenser som ni alltid var tänkta att vara, så att ni kan sprida energin till människor som förblir sovande, omedvetna eller av någon anledning är oförmögna att ta emot energierna. Ni gör så mycket för mänskligheten och ni samarbetar, medvetet eller omedvetet, med delfinerna och valarna för att vara ett markteam på Jorden och för att förankra de högsta energierna som mänskligheten för närvarande kan hantera.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...