Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 19 november 2019

Via Daniel Scranton

En Energisk och Vibrationell Uppgradering

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har känt in känslan i det mänskliga kollektivets medvetande hos individer som är redo att gå till nästa nivå av expansion och utveckling för resten av mänskligheten. Vi har letat efter dem som är redo och villiga och som kan hålla kvar högre frekvenser i sina fysiska kroppar, eftersom vi vet att det är viktigt och till och med nödvändigt att vara redo för högre frekvenser innan de kan få tillgång till och hålla kvar dem i den fysiska kroppen. Att ta hand om er själva känslomässigt och andligt såväl som fysiskt, är ett krav för att få tillgång till dessa högre frekvensenergier som vi, och våra likar, gör tillgängliga för dem som är redo.

Det kommer i slutändan att vara ett beslut av varje individ om huruvida han eller hon accepterar energiuppgraderingen och en höjning av vibrationen. Ni kommer att när som helst kunna säga till när det blir för mycket för er under processens gång. Det här är en gruppupplevelse, och er förändring i medvetandet behöver också människor som är villiga att leda vägen. Djuren gör det. Växterna gör det. Jorden gör det, men vad vi har kommit fram till är att vi behöver hjälp av fler högfrekventa människor om vi ska få den effekt som vi vill ha på hela det mänskliga kollektivets medvetande.

Vi söker människor som ni själva, som har anpassat er till de högre frekvensenergierna och som har tagit hand om er själva fysiskt, så att ni kommer att vara redo att gå till nästa nivå och leda mänskligheten in i femte dimensionens frekvensområde. Ni föregår med gott exempel genom ert sätt att leva och ta hand om er själva.

Vi vet att många av er som läser dessa meddelanden just nu, håller upp er hand och anmäler er som frivillig, och allt vi kan säga till er är att om ni förbereder er för att ta emot de högre frekvensenergierna, kommer vi att lägga märke till det. Och de av er som är redo att ta emot de vibrationella uppgraderingarna kommer att göra det. Och ni kommer att göra det, inte bara för er själva, utan för hela mänskligheten.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...