Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 juli 2019

Per Staffan 19 juli 2019

Arcturians (channeled messages)

Awakening ∞The 9D Arcturian Council

Uppvaknande ∞Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi uppskattar sättet som så många av er har accepterat oss på i era liv och i era hjärtan. Vi kan upptäcka när någon ny har börjat ta emot oss, och vi är glada att kunna säga att antalet fortsätter att öka. Vi är bara ett av många kollektiv och varelser som kommer genom människor på detta sätt, och det betyder att det finns så många människor som öppnar upp för att få högre dimensionella, högre vibrationella överföringar.

Vi är också glada att se hur många av er som är vakna som delar era historier, er tro, er sanning, även när ni vet att er publik inte riktigt är helt där ännu för att ta emot det. Vi uppmuntrar er alla att vara autentiska och att förstå att uppvaknandet av det mänskliga kollektivmedvetandet händer en person i taget. Det är allt vi kan göra för att hjälpa mänskligheten att bli vad ni blir. Vi är konsekventa i våra erbjudanden. Var konsekvent i att dela vad det är ni erbjuder, oavsett om det är er poesi, era konstverk, er musik, er blogg, era insikter om vad som händer med mänskligheten.

Vi är alla anslutna. Vi är anslutna till er, lika mycket som vi är anslutna till de fjärde dimensionella Arkturiska varelserna, och vi kan se hur krusningseffekter äger rum i hela galaxen. Vi är begeistrade över att se vart ni kommer att ta er härnäst med era större och bättre antal uppväckta själar, och vi vill också att ni ska veta att ett av de bästa sätten att vara femtedimensionella är att samarbeta, att samskapa, att komma ihop i era grupper, oavsett hur små de är och hålla den högre avsikten för mänskligheten.

Du kan göra så mycket för dina medmänniskor med din avsikt, med din bön, med din meditation, och spridandet av din kärlek och dina helande överföringar. Ni där på marknivå hjälper människor att vakna lika effektivt som vi gör i de högre världarna, och vi älskar att arbeta genom er. Vi älskar att samarbeta med dem som vill hjälpa andra att vakna. Vi älskar att orkestrera dessa möten, inspirera dessa ord och ge de aktiveringar som är nödvändiga för att en annan människa ska öppna sitt hjärta och sin medvetenhet i denna process.

Det är en process att bli de som ni är som Källenergivarelser, och det finns inget som skulle kunna vara viktigare än det. Det är det verkliga avslöjandet som mänskligheten behöver. Mänskligheten måste acceptera att ni redan är Källenergivarelser och att ni spelar en roll att vara separata och mindre än så att ni kan få upplevelsen att väcka upp sanningen om vilka ni verkligen är om och om igen. Vi är glada över att vara en del av den resan med er, och vi bjuder in er till att vara en del av den resan för så många andra där på Jorden som möjligt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att ha en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...