Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 1 juli 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 1 juli 2018

Per Staffan 1 juli 2018

1 juli 2018

Kära läsare, det är med stor kärlek och respekt som vi än en gång talar om de nuvarande och ökande energierna av Ljus som Gaia och alla former av liv på henne upplever.

Försök att inte glida in i rädsla, men hellre förstå att den stora förändringen sker både inombords och utombords. Varje dag väcks fler och fler individer och inser att ”Jag först” världen som de är så bekanta med, inte längre känns rätt. Som ett resultat av detta konstaterar många nu som har varit helt tredimensionella i sitt tänkande att de inte längre är överens med mycket i det oförändrade tillståndet. Även om de flesta inte är medvetna om varför de har dessa känslor, representerar det deras första steg mot ett högre medvetandetillstånd.

Förändring sker på alla nivåer och det är väldigt enkelt, även för de mycket utvecklade, att automatiskt återgå till att tro att något är fel när nya eller ovanliga fysiska, emotionella, mentala och andliga upplevelser inträffar antingen de är trevliga eller obehagliga.

Människan vaknar universellt och personligen från illusionerna som skapas av falska begrepp och övertygelser, och upplever födelsesmärtorna av ovillkorlig kärlek – samhörigheten med allt inom Enheten, oavsett hudfärg, språk, ekonomisk status, utbildning etc.

För de flesta innebär det att det måste finnas en tid för att rensa eventuell återstående tät energi som fortfarande bärs, både från det förflutna och nutiden, eftersom de lägre frekvenserna inte kan komma in i de högre. Gamla koncept och övertygelser kan inte tas med er in i nya och högre frekvenser av Ljus.

Ljusvibrationerna blir alltmer intensiva, vilket i sin tur exponerar många tredimensionella övertygelser och handlingar som hittills har varit dolda för allmänheten eller befrämjats som ”rätt väg”. Varje dag börjar individer erkänna att deras trossystem inte är lika korrekta som de leddes till att tro. De högre frekvenserna hjälper de som är redo att ställa frågor och öppnar upp för tanken på en mänsklig familj i stället för ”vi mot dem”.

De som står inför att förlora pengar och makt från mänsklighetens andliga uppvaknande drar ut alla stopp för att hindra det från att hända. Tvivla aldrig på att det mesta av det kaos du ser äga rum över hela världen, blir hjälpt, främjat och matat av dem som hoppas hålla dig i slaveri med begränsande övertygelser som håller dig under deras tumme. ”Makt över”- övertygelser, regler och koncept kommer helt enkelt att lösas upp när majoriteten inte längre matar dem med energi.

Ljusfrekvenserna som nu gjuts ut på jorden känns av alla, oberoende av deras medvetenhetstillstånd, vilket ofta låter den som lever helt i det tredimensionella tillståndet av medvetande att agera ut. Eftersom de inte utvecklas tillräckligt för att förstå vad de upplever och bara kan tolka dessa kraftfulla energier i enlighet med deras medvetenhetsnivå så uttrycker de vad de känner som ilska, våld, raseri, drogbruk, frustration, depression och till och med självmord.

Några av de som orsakar smärta och problem för andra gör i verkligheten fåfänga försök enligt deras trossystem att få den respekt och kärlek varje själ längtar efter. Ovillkorlig kärlek betyder aldrig att tillåta andra att tvinga sina ouppväckta handlingar på andra. Det finns och kommer för en tid finnas kvar, ett behov av lag, ordning och begränsning så länge som världen består av övertygelser om dualitet och separation eftersom DET INTE FINNS NÅGON OUTTRYCKT MEDVETENHET.

System av begränsning baserade på ovillkorlig kärlek skulle placera dem som behöver begränsningar i situationer där tillväxt och lärande är tillgängliga och där det finns möjligheter som hjälper personerna att förstå sig själva, sina handlingar och konsekvenserna av dessa handlingar. Vissa har aldrig upplevt ovillkorlig kärlek och förstår det inte. Något så enkelt som ett fängelse där fångarna tar hand om oönskade hundar, är ett perfekt första steg mot att öppna en dörr till ovillkorlig kärlek.

De flesta (inte alla) världens fängelsessystem vid denna tidpunkt är baserade på övertygelser om straff. Att leva ständigt i en atmosfär av rädsla, ilska, frustration och nedbrytning förstärker bara och lägger kraft till den negativa energi som redan bärs i personens energifält.

System för bestraffning och nedbrytning för de minsta brotten tjänar bara till att blockera utvecklingen och den andliga tillväxten både för personalen och för de fångar som är avsedda att lära av sina erfarenheter. Ovillkorlig kärlek kan aldrig läras eller förstås på nivån av straff, våld och nedbrytning, även när det finns behov av mycket fast handling.

Om ovillkorlig kärlek är den energi som bär den nödvändiga handlingen, kommer individen att reagera annorlunda än om energin är självrättfärdig, rädd, arg och hatfull, med endast en önskan att straffa. Ovillkorlig kärlek betyder aldrig att vara en dörrmatta, eller vara ”verklighetsfrämmande” för åtgärder som är nödvändiga för dem som behöver separation från andra. Snarare betyder det att man tar de nödvändiga stegen från en högre nivå av medvetenhet.

Inte alla vill eller kan svara till energier av ovillkorlig kärlek, men det är ingenting som bekymrar den som är ansvarig för fasta åtgärder. Ljusarbetarens uppgift i den här typen av arbete är att bära ljuset in i varje situation. Det är vad Ljusarbete är.

Detta leder till ämnet dömande och kritik. Den tredje dimensionella världen rör sig för närvarande kring dessa två aktiviteter. Om någon eller något inte lever upp till uppfattade begrepp av gott eller dåligt, kommer de ofta att bli tyst och offentligt dömda och kritiserade vilket gör det möjligt för den som gör dömandet att känna sig rättfärdig och överlägsen.

Dom och kritik är det som gör enkla situationer till nyhetsberättelser och färgar politiker, andliga gurus, predikanter, familjer, vänner och alla som har befogenheter som myndigheter. Det här betyder inte att du inte har åsikter eller ignorerar negativa aktiviteter hos dem runt omkring dig, men att du i stället börjar förstå dem på ett nytt sätt.

Dömande och kritik äger rum på alla nivåer – fysiska, emotionella, mentala eller andliga, och representerar tron på att det bara finns ett korrekt sätt för allt från personligt utseende, livsstil, religiös övertygelse eller brist på politik, familj, äktenskap mm, till vilken färg som finns på en vägg. Individer som bedömer och kritiserar tror att deras sätt är det enda rätta sättet, och hänvisar till att alla som inte tror detsamma har fel och behöver korrigeras med vilka medel som än är nödvändiga.

När en person väcks andligt blir det väldigt lätt att känna igen en bättre väg för andra och ofta uppstår ett dömande och en kritik. När detta händer, låt situationen bli en signal som påminner dig om att varje person har ett personligt lärdomskontrakt, ett Högre Jag och Guider. Det betyder inte att du aldrig kommer att vägledas till att hjälpa någon på ett praktiskt sätt eller ge dem en del mycket behövd vägledning.

Vanor av dömande och kritik börjar försvinna när man upphör med att se på dem som verkar ha kraft (politiska, religiösa, medicinska, rika och berömda, familjen osv.) för svar och börjar först se inom sig själv och lita på sin intuition. Många fortsätter att tro att bara för att en person har en myndighetsposition, måste dess koncept vara rätt.

En medvetenhet av dömande/kritik återspeglar ofta inre osäkerhet, som då uttrycks som ilska, frustration och vrede mot dem som de tror har all makt. De förnärmas över att få höra vad de ska göra och tro, men fortsätter att göra det eftersom de tror att de inte har något val förutom att inse att den uppvaknande känslan av motstånd som de känner är deras egen självstyrka som försöker bryta sig fri och manifesteras.

Bara du själv kan låta någonting, ett trossystem eller någon individ att ha makt över dig. Glöm aldrig detta. Alla har fri vilja och vad de gör med den är upp till dem. När du lär dig att ta tillbaka kraften från alla och allt utanför JAGET, kommer du att börja känna dig mindre och mindre kraftlös från dem som vill kontrollera dig på något sätt, antingen de är familj. vänner, experter eller så kallade ”myndigheter”.

Problemen i världen är resultatet av att mänskligheten okunnigt över tiden har överlämnat sin personliga kraft till dem som försökte ta den för sig själva när och hur de kunde. I de gamla och täta energierna i det förflutna hade individer ofta inget riktigt val, det var ge efter eller dö, men det här är en ny tid.

Som ett resultat av uppvaknandet av er personliga kraft som andliga varelser börjar ni förlora era rädslor. Ni börjar inse att blåsandet och stormandet från dem som vill skrämma er till lydnad och underkastelse egentligen inte är någonting annat än detta – ”ballonger med huden avskalad”.

Fortsätt att återkräva din personliga autentiska kraft genom att lyssna på och lita på din intuition, genom att aldrig tvivla på att du är ett andligt väsen som förkroppsligar fullheten av Den som är allt som finns, och genom att inse den illusoriska naturen i allt som skulle ha fått dig att tro något annat.

Inte alla i myndighetspositioner försöker ta makten från andra. Många försöker tjäna från en hjärtnivå. Använd din intuition för att urskilja vilket som är vilket, speciellt när du röstar. När utvecklade själar mognar och blir nya världsledare, kommer deras högre medvetenhetstillstånd att uttryckas genom tjänst till det högre goda för alla människor, inte bara dem själva och deras vänner. Nya och mer utvecklade världsledare leder människor till att få tillgång till sin egen kraft, snarare än att påskina att endast de har svaren och måste lydas.

Det är absolut nödvändigt för varje seriös student av sanningen att sluta söka svar och lösningar utanför sig själv, och att titta på människor eller tredimensionella begrepp som snabbt blir föråldrade och försvinner.

Det här betyder INTE att ni aldrig får söka råd eller hjälp av dem som är mer erfarna inom vissa områden, men det första steget ska alltid vara att gå inom, fråga och sedan lita på er intuition. När ni gör det, kommer ni att bli guidade till rätt person för att hjälpa er, någon som arbetar på nivåer i linje med er egen energi.

Alla har fri vilja att stanna precis där de är så länge som de vill eller flytta till högre nivåer av medvetenhet. De som väljer att stanna i det gamla trossystemet genom rädsla för förändring, kanske inte kan överleva de högre frekvenserna av ljus som evolutionen leder till, de kommer inte att vara i linje med dem. Men du som läser dessa meddelanden är redo, annars skulle du inte ens förstå dessa ord.

Du har gjort arbetet genom livstider och är redo att leva det genom att medvetet släppa accepterandet av allt som du ser, hör, smakar, berör och luktar i världen runt omkring dig. Mycket av det som kallas nyheter är helt enkelt påhittat eller förvrängt på något sätt för att få en reaktion, vilket i sin tur främjar agendan för dem som inte har dina bästa intressen i sitt hjärta.

Erkänn medvetet varje persons Gudomliga natur. Ett enkelt sätt att göra detta är att visualisera en diamant i hjärtat på varje person som du ser eller tänker på. Du kan bli medveten om bara en liten nålspets av ljus ibland, hos andra kan det vara en stor ljuskälla. Oroa dig inte för om du ser något eller inte, för ditt jobb är inte att analysera eller döma utan snarare att inse sanningen om varje enskild person.

Arbetet är att känna sanningen, att leva sanningen och att vara sanningen, att alltid erkänna vad som är, snarare än vad som inte är, oavsett hur avskyvärd anblicken kan vara.

Detta arbete är inte för de fega, kära modiga ni. Vet att du inte är av dem.

Vi är den Arkturiska Gruppen 1/7/18

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...