Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 december 2019

Det Arkturiska Rådet, 8 december 2019

Via Daniel Scranton

Känsligheten hos de Uppvaknade

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Det fordras en viss känslighet för att vakna upp. Ni kan inte bara vakna i ert medvetande, utan måste också vakna i era sinnen och era känslor. Känslighet är en stor del av uppvakningsprocessen. Om ni inte vet hur ni känner, hur ska ni då veta när något är i samklang med er? Hur ska ni kunna komma åt era känslor av kärlek?

Er känslighet är en styrka, men den kommer med en bieffekt. Den biverkningen är att ni också kan känna mer smärta. Vi lever i ett dualistiskt Universum där det finns vissa motsatsförhållanden, och ni är varelser som har verkat inom en hel del polariteter. Vad det betyder är att ni kan gå mycket långt i endera riktningen på ett spektrum. Ju mer smärta ni kan känna, desto mer kärlek. Ju mer kärlek ni kan känna, desto mer rädsla. Så om ni är rädda för att känna något, då sänker ni er känslighet för att känna allt, och det kommer helt enkelt inte att fungera för dem av er som är uppvaknade. Det är därför ni valde att vara en av de känsliga innan ni inkarnerade.

Ni valde att ha djupa och stora känslor, och några av er valde att ignorera dem i de flesta av era liv, andra valde att dränka dem i alkohol eller bedöva sina känslor med droger, men så småningom kom ni till detta liv som ni befinner er i nu. Ni är på en plats där ni inte bara kan känna era känslor, ni kan också förstå den styrka och den kraft som ni har tillgång till tack vare dem. Genom att få tillgång till era känslor blir ni bättre på att dela med er av dem, och när ni gör det blir ni en bättre skapare.

När ni kan luta er tillbaka och känna alla känslor inom er och känna frid med allt och alla, då vet ni att ni faktiskt har blivit ert Högre Jag, och ni kommer i den stunden att veta att ni har satt foten i den femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...