Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 juli, 2020

Kanaliserade Kollektiv från Högre Dimensioner –

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi tolkar energierna som kommer till oss från de högre dimensionella världarna på samma sätt som denna kanal tolkar vår energi och skapar med oss dessa dagliga överföringar. Det vi har lagt märke till i vår kanalisering är att kollektiven i den tionde, elfte och den tolfte dimensionen är mycket intresserade av att se hur ni alla kommer att fortsätta att expandera och evolutionärt utvecklas där på Jorden, och de uttrycker också hur mycket kärlek och medkänsla de har för er alla, liksom hur mycket de vill hjälpa.

Ni kommer ofta att be ett kollektiv eller en Ärkeängel om hjälp, för skydd, för en viss manifestation, utan att inse att den hjälp ni efterfrågar ges till er fritt av dessa högdimensionella varelser, och de hjälper er till och med när ni höjer er vibration så att ni kan vara en matchning till det ni har kallat. Nu är det en mycket bra tid för er alla att erkänna de hjälpare som ni har omkring er hela tiden. Kom ihåg att vi alla är i detta tillsammans, och ni behöver inte förtjäna rätten att få något från någon varelse i detta vårt vackra universum.

Ni behöver verkligen vara öppna, mottagliga och hålla en högre vibration för att aktualisera vad ni har kallat i er jordiska livserfarenhet, och det är därför varelser och kollektiv från hela universum försöker informera er om hur ni kan bättre öppna upp, ta emot och höja er vibration för att bli den kanal för högre frekvensenergier som ni alltid var tänkt att vara under denna livstid.

Den gamla modellen, den gamla historien, säger att ni måste förtjäna er väg in i Guds goda nådegåvor eller Källan. Det har aldrig varit fallet. Sanningen är att detta att engagera sig aktivt i ett tjänande, att vara vänlig mot någon annan, naturligt sätter era vibrationer i ett högre tillstånd. Och när ni är i ett högre vibrationsläge är det mer troligt att ni får det ni har bett om.

Det här är livstiden där du skiftar från det arkaiska paradigmet till ett där ni känner igen er själva som medskapare och kollegor med de kollektiv som finns i högre dimensioner. Nu är tiden att inse att ni inte är skilda från dem. Därför kunde dessa högre vibrationsvarelser aldrig glömma er, aldrig lämna er ute eller inte märka när ni kallar dem. Men igen ni måste göra arbetet, och det arbete vi refererar till är inte hårt arbete.

Vi pratar om att meditera, vara öppna och mottagliga och att sätta er själva i dessa högre vibrationslägen genom att följa era känslor. Lita på er själva och lita på era själv, och lita på detta universum, ett universum som vill att ni ska lyckas, som vill se er alla komma in i dessa högre vibrationstillstånden och erkänna att ni kan skapa vilket ting för alla som helst, för er själva, för era medmänniskor, och för alla varelser och kollektiv i hela galaxen och detta vårt underbara universum.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädjen av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, July 2nd, 2020

Du gillar kanske också...