Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 september, 2018

3-dimensionella prestationer 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har märkt att majoriteten av de av er som är uppvaknade, har gjort upp planer för er själva i det här livet, som inte har förverkligats och vi har också noterat att majoriteten av er känner er dåliga för att ni inte nått det mål som ni föresatt er att nå. För några av er är det många mål. Ni har inkarnerat i det här livet för att göra så mycket mer än att uppnå saker i den fysiska världen.

Det är lätt för er att mäta de prestationer som är av en fysisk natur. Ni kan med lätthet peka på hur många böcker ni har skrivit, hur mycket pengar ni har tjänat, hur många följare ni har och så vidare. Men, det är mycket mer utmanande att kvantifiera den enorma storleken på det medvetenhetsskifte som ni inte bara upplever, utan också medvetet deltar i.

Det är där det blir knepigt för de flesta av er, eftersom ni vill delta på ett större sätt. Ni vill göra mer. Ni vill ha en större inverkan på kollektivet och ni blir otåliga. Ni blir otåliga på er själva, på grund av brist på 3-dimensionella prestationer och ni blir otåliga på resten av kollektivet.

Ni vill att det här skiftet ska slutföras och ju förr, desto bättre. Vad ni går miste om, som är tillgängligt för er, men som ni inte helt har greppat än, är möjligheten för er alla att känna skiftet stegvis. Ni behöver registrera vad som händer på er egen personliga ”Richter-skala”. Ni behöver känna för de energier som kommer till er och leka med dem, såsom ni skulle leka med nya leksaker och ny teknik och titta mindre efter bekräftelse utifrån på det som vi säger just nu. 

Titta mindre frekvent på vad regeringar gör, banker och företag och andra som är i maktpositioner, och titta istället inom er. Känn för förändringarna som är på gång. Ni är de som kom för att uppleva detta skifte i medvetenhet. Sakta ner och njut av färden. 

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er. 

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...